Bedrijven hebben in eerste kwartaal 2024 ruim 1.500 werkvergunningen aangevraagd voor asielzoekers

In het eerste kwartaal van dit jaar hebben bedrijven ruim vijftienhonderd werkvergunningen aangevraagd om asielzoekers in dienst te kunnen nemen. Dit aantal ligt aanzienlijk hoger dan de afgelopen jaren in dezelfde periode. Het bericht werd bekend gemaakt in een jaarverslag van het UWV. De aanvragen voor werkvergunningen werden gedaan voor mensen die wel een asiel hebben aangevraagd in Nederland maar niet zeker weten of ze mogen blijven. Deze asielzoekers mochten tot voor kort nog maximaal 24 weken in Nederland gaan werken. Dat is een vrij korte duur waardoor deze groep voor veel werkgevers niet aantrekkelijk was om in dienst te nemen.

In november 2023 heeft de rechter echter besloten dat de eis van 24 weken niet meer gehanteerd mag worden. Daardoor kunnen veel meer asielzoekers daadwerkelijk langer werken in Nederland. Volgens het UWV was er meteen een effect merkbaar. Zo stond het aantal aanvragen voor werkvergunningen in maart 2024 al op 1.550. Dat is een grote toename, zeker als je het vergelijkt met het totale aantal aanvragen van 2023. Vorig jaar kwam het totale aantal aanvragen voor werkvergunningen voor asielzoekers namelijk uit op ongeveer 2.000. In 2022 lag het aantal aanvragen zelfs nog lager namelijk 600. Dat er meer asielzoekers kunnen worden ingezet op de arbeidsmarkt zorgt er voor dat er meer personeel beschikbaar komt. Dat is goed nieuws voor een arbeidsmarkt die al jaren te maken heeft met een krapte aan personeel.