Concurrentie op woningmarkt toegenomen in eerste kwartaal 2024

In het afgelopen kwartaal is de concurrentie op de Nederlandse woningmarkt toegenomen. Het gaat hierbij om de concurrentie onder woningzoekers. Dit bericht is bekend gemaakt door de woningwebsite Funda. Volgens deze website heeft de concurrentie onder woningzoekers er voor gezorgd dat men het zoeken naar woningen anders ervaart. Hoewel de concurrentie onder woningzoekers is gestegen vinden veel mensen dat het nog steeds een goed moment is om een woning te kopen. Over de toekomst zijn ze echter minder gunstig gestemd. Zo vinden veel mensen dat het over zes maanden minder gunstig zal zijn om een woning te kopen in Nederland.

Woning verkopen

Niet alleen woningzoekers merken de veranderingen op de woningmarkt, ook de mensen die een woning te koop zetten merken verandering. Zo is er duidelijk sprake van een toenemende interesse op de woningmarkt. Het vertrouwen onder woningverkopers is daarom ook verder toegenomen. Van de mensen die een woning te koop hebben staan geeft 71 procent aan dat het op dit moment gunstig is om een woning te koop te zetten en te verkopen. In het kwartaal daarvoor was dit percentage nog 63 procent. In tegenstelling tot de woningzoekers zijn de woningverkopers wel gunstig gestemd over de lange termijn. Ruim de helft van de mensen die benaderd zijn door Funda geeft aan dat het over zes maanden nog steeds gunstig is om een woning te verkopen.