Verkoopproces en koopproces van een koopwoning

Het kopen en verkopen van een woning is een proces dat in vier delen, stappen of fasen kan worden verdeeld. Deze fasen zijn hieronder kort samengevat.

  1. Beschikbaar. De eerste fase is het moment waarop een koopwoning beschikbaar wordt gesteld. Dit beschikbaar stellen kan door een makelaar worden gedaan maar dat hoeft niet. Vaak wordt de beschikbaarheid van een woning via verschillende kanalen bekend gemaakt. Daarbij kun je denken aan de websites van makelaars of algemene sites waarop de koopwoningen van meerdere makelaars worden aangeboden zoals funda, huizenvinder of huizenzoeker.
  2. Onder bod. De tweede fase is de fase die “onder bod” zou kunnen worden genoemd. In deze fase is er een serieuze gegadigde voor de koopwoning en is er ook een bod uitgebracht waarover de verkoper en de gegadigde in onderhandeling zijn.
  3. Verkocht onder voorbehoud van financiering. De derde fase is de verkoop van de woning onder financiële voorwaarden. Dat betekent dat er voor de koper financiële voorwaarden zijn waarmee het koopcontract ontbonden kan worden. Verkocht onder voorbehoud wordt ook wel het financieringsvoorbehoud genoemd. De koper zal er echter alles aan moeten doen om de financiering van de woning rond te krijgen. Als deze financiering rond is treed de volgende fase in werking.
  4. Verkocht. Als de financiering rond is en het koopcontract is getekend is de verkoop daadwerkelijk rond. De woning heeft dan een nieuwe eigenaar die de woning op zijn of haar naam heeft staan. Een woning kan echter ook door een echtpaar worden gekocht waardoor de woning in feite op twee namen staat. Zodra de woning is overgeschreven door het Kadaster zal de nieuwe eigenaar of de nieuwe eigenaren daarvoor onroerend zaakbelasting (OZB) moeten betalen en zal voor de woning ook een contact moeten worden gesloten met een energieleverancier enzovoort.

Huizenmarkt aanpakken door minder lenen!

Het kabinet kijkt in toenemende mate naar de huizenmarkt. Deze markt is de afgelopen jaren redelijk met rust gelaten. De laatste maanden komen er vanuit het nieuws verschillende berichten naar voren over de huizenmarkt. Het laatste bericht is dat huizenkopers niet meer het volledige bedrag zouden mogen lenen voor een woning. Dit houdt in dat huizenkopers nu ook zelf een deel van de koopsom uit eigen middelen moeten vergoeden. Vanaf 2018 is het al niet meer mogelijk dat kopers meer dan 100 procent van de aankoopsom en waarde van het beoogde huis kunnen lenen.

Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft vrijdag het volgende aangegeven in de toekomstvisie voor banken: “Eenverdere daling is, vanuit het oogpunt van consumentenbescherming, maar ook voor een meer gezonde bankbalans, op termijn wenselijk. Deze uitspraak ondersteund het streven van de Commissie Structuur Nederlandse banken. Deze commissie wil het maximale bedrag dat geleend kan worden voor een koophuis verlagen. De commissie wordt geleid door Hermann Wijffels. Op dit moment is de commissie van mening dat 80 procent van de totale koopsom mag worden geleend. Deze uitspraak is gebaseerd op de gemiddelde norm voor de aanschaf van koopwoningen in de Eurolanden.

Naast deze richtlijnen wil het kabinet dat de systeembanken ook structureel hun bedrijfsvoering gaan aanpassen. Zo moeten deze banken grotere reserves achter de hand houden. In de huidige economische turbulentie is dat geen overbodige luxe.