Vertrouwen in woningmarkt opnieuw toegenomen in 2016

De huizenbezitters zijn in Nederland positief over hun positie op de woningmarkt. Ze hebben er veel vertrouwen in dat ze hun huis kunnen verkopen in een korte tijd als ze dat zouden willen. Deze positieve beeldvorming ontstaat door de grote vraag naar bestaande woningen op de woningmarkt. Economie draait in belangrijke mate om emotie. In dit geval is het vertrouwen in de waarde van de woningen een belangrijke motor voor de economie. Men gebruikt het woord verkooppotentie in de ING Woonindex. In deze woonindex publiceerde men gegevens over het tweede kwartaal van dit jaar.

Er werd hiervoor een onderzoek gehouden onder 669 koopwoningbezitters en 477 huurders die van plan waren om een woning te kopen. Meer dan de helft van de benaderde woningeigenaren denkt dat zijn of haar woning gemakkelijk verkocht kan worden. Om precies te zijn ging het om 52 procent.  Ongeveer drie op de tien mensen verwacht dat hun woning binnen drie maanden verkocht zal worden als ze deze te koop zouden zetten.

Reactie van Technisch Werken
De bouwsector profiteert mee van de woningmarkt. Het aantal bestaande woningen dat te koop wordt aangeboden in sommige segmenten is zeer schaars. Vooral in stedelijke gebieden zoals Amsterdam, Den Haag en Utrecht worden meer woningen gebouwd. In deze steden is de vraag naar woningen zo groot dat woningen soms binnen een paar dagen al verkocht zijn. Sommige woningen worden niet eens van te voren bezichtigd voordat ze verkocht zijn. De koopdrang is heel hoog en drukbevolkte gebieden maar veel lager in dunbevolkte gebieden zoals het platteland. Ondanks dat maakt ook op het platteland de bouwsector een aardige groei door. De grond is goedkoop en er kunnen daardoor vaak grote projecten en complete woonwijken worden gebouwd.