Cursussen kosten bedrijven gemiddeld duizend euro per werknemer in 2017

Gemiddeld betaald een bedrijf 1.000 euro per werknemer voor deelname aan een cursus. Dit kwam woensdag 27 december 2017 naar voren uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het CBS worden vooral veel cursussen aangeboden door bedrijven die actief zijn in het winnen van delfstoffen. Verhoudingsgewijs worden er minder cursussen aangeboden … Read more

Dertig procent WW-ers vond werk via uitzendbureau in 2016-2017

Ongeveer een derde van de mensen die een uitkering ontvangen in het kader van de Werkloosheidswet  gaat als uitzendkracht aan de slag. In 2016 waren dat meer dan 93.000 mensen die vanuit de WW een baan vonden bij een uitzendbureau. Deze cijfers werden bekend gemaakt door uitkeringsinstantie UWV.  Aan de andere kant komen ook uitzendkrachten … Read more

Uitzendkrachten lopen meer risico op bedrijfsongevallen in 2017?

Dinsdag 16 mei 2017 maakte inspecteur-generaal Marc Kuipers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een jaarverslag van de inspectie SZW verontrustende cijfers bekend over het aantal arbeidsongevallen dat plaats heeft gevonden bij Nederlandse bedrijven. In 2016 zijn daarbij in totaal zeventig mensen gestorven. Dit zijn negentien slachtoffers meer dan het aantal dodelijke … Read more

Werkloze 55-plussers vinden in 2017 minder snel werk dan jongere werklozen

In Nederland komen werkloze 55-plussers nog steeds moeilijk aan het werk ten opzichte van andere leeftijdscategorieën waarin mensen werkzoekend zijn. Jongere werkzoekenden komen veel sneller aan het werk. In 2016  had 7 procent van de werklozen in de leeftijdscategorie 55-plus binnen een kwartaal werk gevonden. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag … Read more

Werkloosheid is gedaald in februari 2017 aldus CBS

Het gaat steeds beter met de werkgelegenheid in Nederland. Ook in de maand februari is de werkloosheid verder teruggelopen. In februari waren volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in totaal 473.000 werklozen geregistreerde werklozen in Nederland. Dat aantal lag in totaal zevenduizend personen lager dan een maand eerder. Op donderdag 16 maart 2017 … Read more

Steeds meer Nederlanders werken buiten kantooruren in 2017

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek komt naar voren dat veertig procent van de werknemers in Nederland in 2015 regelmatig ging werken buiten kantooruren. Dit houdt in dat deze werknemers in de avond werkzaamheden verrichten of zelfs ‘s nachts. Ook in het weekend blijken veel werknemers werkzaamheden uit te voeren ten behoeve … Read more

Uitzendbureau Adecco had omzetgroei in laatste kwartaal 2016

Uitzendbureaus hebben aan het einde van 2016 te maken gehad met een opleving in de uitzendmarkt. Ook uitzendconcern Adecco heeft haar omzet in het laatste kwartaal van 2016 zien toenemen. De uitzendorganisatie geeft in een verklaring aan dat de groei in de omzet vooral het gevolg is van de positieve ontwikkelingen in Duitsland, Frankrijk en … Read more

CBS: uitzendbureaus hadden omzetstijging in vierde kwartaal 2016

Uitzendbureaus en andere intermediairs op de arbeidsmarkt zoals arbeidsbemiddelaars, detacheringsbedrijven en payrollbedrijven behaalden een omzetstijging in het vierde kwartaal van 2016. De stijging in de omzet kwam uit op 3,5 procent ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Dit maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag 28 februari 2016 bekend. Door het CBS werd … Read more

Vacatures MKB op 90.000 in laatste kwartaal 2016

In het laatste kwartaal van 2016 stonden er bij ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf (MKB) in Nederland in totaal ongeveer negentigduizend vacatures open. Het aantal vacatures in dit bedrijfssegment is toegenomen met 22 procent ten opzichte van een jaar geleden. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag 24 februari 2017 bekend … Read more

Fugro verwacht geen herstel petrochemische sector in eerste helft 2017

Het gaat nog niet goed met de sector waar olie en gas worden gewonnen, gekraakt en verwerkt in producten. Deze petrochemische sector zal volgens bodemonderzoeker Fugro in de eerste helft van 2017 een moeizame periode doormaken. Fugro verwacht dat de marktomstandigheden in de offshore-olie- en – gassector eerder zullen verslechteren dan verbeteren. Door deze moeizame … Read more

Tesla draaide 121 miljoen dollar verlies in vierde kwartaal 2016

Tesla is wereldwijd bekend vanwege de ontwikkeling en productie van elektrische auto’s. De autoproducent loopt hierin voorop ten opzichte van de meeste concurrenten. Elektrisch rijden krijgt steeds meer aandacht en de populariteit van elektrische auto’s neemt toe. Desondanks heeft Tesla een slecht vierde kwartaal gedraaid in 2016. Het bedrijf is dat kwartaal opnieuw in de … Read more

Investeringen in fintech fors lager in 2016

Fintech is een woord dat bestaat uit samentrekking van de financial en technology. Men zou echter ook kunnen zeggen dat de Nederlandse woorden financieel en technologie zijn samengetrokken in het woord fintech. Het is een woord dat je steeds vaker hoort in de financiële sector. Grote bedrijven blijken vaak te log en te bureaucratisch om … Read more

Tata Motors heeft waardedaling Britse pond gemerkt eind 2016

Het bedrijf Tata Motors heeft in de laatste drie maanden van 2016 haar winst zien dalen. Tata Motors is een Indiase autofabrikant die door de waardedaling van de pond vooral de belangstelling voor haar luxemerken zag afnemen. De belangstelling voor auto’s van het merk Jaguar Land Rover nam af onder het publiek. In deze zogenaamde … Read more

Uitzendbureaus zien omzet toenemen in laatste kwartaal 2016

Het gaat goed met de uitzendbranche in Nederland. In het laatste kwartaal van 2016 merkten veel uitzendbureaus een stijging in het aantal uitzenduren en daardoor een stijging in hun omzet. Uitzendbureau Randstad heeft bijvoorbeeld haar omzet ook zien groeien. Voor dit uitzendconcern vielen de eerste maanden van 2016 wel iets tegen ten opzichte van de … Read more

Nederland investeerde 27,5 miljard in windenergie in 2016

Het afgelopen jaar heeft Nederland veel geld gestoken in windenergie. Er werden nieuwe windmolenparken aangelegd in de zee waardoor er nog meer elektriciteit uit windenergie kan worden gewonnen. In totaal werd een bedrag van  27,5 miljard euro geïnvesteerd. In een persbericht heeft Giles Dickson de directeur van WindEurope aangegeven van windenergie in heel Europa in … Read more