Nederland investeerde 27,5 miljard in windenergie in 2016

Het afgelopen jaar heeft Nederland veel geld gestoken in windenergie. Er werden nieuwe windmolenparken aangelegd in de zee waardoor er nog meer elektriciteit uit windenergie kan worden gewonnen. In totaal werd een bedrag van  27,5 miljard euro geïnvesteerd. In een persbericht heeft Giles Dickson de directeur van WindEurope aangegeven van windenergie in heel Europa in opmars is. Windenergie wordt een belangrijk onderdeel van het totale aanbod aan elektriciteit in Europa. In totaal neemt door de bouw en installatie van windmolens ook de werkgelegenheid toe in de windenergie. Er zullen in deze duurzame energiesector naar verwachting 330.000 banen ontstaan. Uiteraard zijn daarbij ook de vele onderhoudsmonteurs voor windmolens inbegrepen.

In 2016 werden in Nederland zoveel windmolens aangesloten op het energienet dat men 822 megawatt extra kan opwekken uit windkracht. Er zijn verschillende windmolenparken in Nederland en voor de Nederlandse kust geplaatst. Vooral windmolenparken op zee leveren een grote bijdrage aan de totale windenergie die in Nederland wordt opgewekt. Windpark Gemini is bijvoorbeeld een windmolenpark dat op zee dat geplaatst is op 50 kilometer boven de kust van Schiermonnikoog en kan bijvoorbeeld 600 megawatt aan elektrische energie opwekken.