CBS: uitzendbureaus hadden omzetstijging in vierde kwartaal 2016

Uitzendbureaus en andere intermediairs op de arbeidsmarkt zoals arbeidsbemiddelaars, detacheringsbedrijven en payrollbedrijven behaalden een omzetstijging in het vierde kwartaal van 2016. De stijging in de omzet kwam uit op 3,5 procent ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Dit maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag 28 februari 2016 bekend.

Door het CBS werd ook aangegeven dat het aantal uitzenduren ook is toegenomen in het vierde kwartaal van vorig jaar. Meestal houdt de omzetstijging verband met een toename in het aantal uitzenduren. De omzetstijging van 3,5 procent in het vierde kwartaal van 2016 is bovendien de sterkste toename in omzet voor uitzendondernemingen in heel 2016 aldus het CBS.

Jaarcijfers uitzendbranche
Doordat de cijfers van het vierde kwartaal van 2016 bekend waren kon het CBS ook de jaarcijfers berekenen voor de uitzendbranche. Hieruit komt een positief beeld naar voren. In de hele uitzendbranche werd 7,6 procent meer omzet behaald in 2016 ten opzichte van 2015. In totaal lag het aantal uitzenduren in 2016 ongeveer 6,9 procent hoger als het jaar daarvoor. Dit betekend dat niet alleen het aantal uitzenduren toenam maar ook het uurtarief van uitzendkrachten is gestegen.

Uitzenduren
In het vierde kwartaal van 2016 steeg het aantal uitzenduren met 2,8 procent ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Het CBS gaf aan dat de uitzenduren van zowel de kortlopende plaatsingen als de langlopende plaatsingen waren toegenomen. Het aantal uitzenduren voor langlopende contracten zoals detachering e payroll nam toe met 3,9 procent. Dit is de sterkste stijging in dit segment in de afgelopen tweeënhalf jaar . Voor kortlopende uitzendcontracten nam het aantal uitzenduren toe met 1,7 procent. Deze stijging blijkt lager uit te vallen dan de stijging in uitzenduren voor kortlopende uitzendcontracten in het derde kwartaal van 2016.

Technisch uitzendbureau
Veel technische uitzendbureaus merkten dat het aantal vacatures toenam in de techniek. Daardoor werden meer technische uitzendkrachten geplaatst. In de techniek nam het aantal uitzenduren toe maar er waren ook sectoren waar de toename in uitzenduren beperkt bleef. Technische uitzendbureaus zijn in ieder geval hoopvol over de uitzenduren, omzet en marge voor 2017.