Topinkomens in 2017 harder gestegen

In Nederland zijn de topinkomens vorig jaar harder gestegen dan in de jaren daarvoor. Daarnaast is ook de zogenaamde loonkloof tussen de werkvloer en de top toegenomen. Dit kwam naar voren uit een jaarlijks onderzoek van de Volkskrant naar de beloning van de topmanager van 111 toonaangevende bedrijven in Nederland. De salarissen van de hoogste … Read more

Verkoop dieselvoertuigen in 2017 met 8 procent afgenomen in Europa

Automobilisten hebben in 2017 verhoudingsgewijs minder dieselvoertuigen gekocht ten opzichte van voertuigen die op benzine rijden. Dit lijkt een positieve ontwikkeling maar de praktijk is toch iets anders. Dieselvoertuigen zijn namelijk ten opzichte van benzinevoertuigen niet veel vervuilender. Er is namelijk een verschil in de emissie. Zo hebben diesels een hoger NOx uitstoot. Dit zijn … Read more

In 2017 werden 62.000 nieuwbouwwoningen gebouwd

Niet alleen het aantal bouwvergunningen nam in 2017 toe. Er werden namelijk in het afgelopen jaar ook veel nieuwe woningen afgebouwd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zouden er in 2017 in totaal meer dan 62.000 nieuwbouwwoningen zijn afgebouwd. Daardoor is het woningaanbod aanzienlijk toegenomen. Bouwvergunningen Toch is er in verschillende grote steden sprake … Read more

Siemens brengt Healthineers naar beurs in 2018

Siemens is van plan om haar gezondheidstak Healthineers nog voor de zomer van 2018 naar de beurs te brengen. Dit bericht werd maandag 19 februari 2018 door het bedrijf bekend gemaakt. Healthineers is een bedrijf dat zich bezig houdt met technologie voor ziekenhuizen en de zorgsector. Zo maakt het bedrijf ziekenhuisapparatuur en apparaten die worden … Read more

Meer flexwerkers ten opzichte van totale beroepsbevolking in kwartaal vier 2017

Flexwerkers vormen een belangrijke groep op de arbeidsmarkt. Vooral wanneer de economie aantrekt ziet men in eerste instantie dat er meer flexwerkers worden ingezet bij bedrijven door uitzendbureaus. Het afgelopen jaar heeft het economisch herstel in Nederland voortgezet dit zorgde er voor dat het aandeel van flexwerkers ten opzichte van de totale beroepsbevolking weer gegroeid. … Read more

Arbeidsparticipatie in verschillende Nederlandse regio’s op recordniveau in 2017

De arbeidsparticipatie is in heel Nederland nog niet op het niveau van 2008. In dat jaar was de arbeidsparticipatie in Nederland op een hoog niveau beland. Alleen was daarna het effect van de economische crisis goed merkbaar in de arbeidsdeelname in Nederland. Sinds het dieptepunt in de arbeidsparticipatie is er echter wel een herstel merkbaar. … Read more

Arbeidsparticipatie in 2017 nog niet op het niveau van 2008

De arbeidsparticipatie of arbeidsdeelname was vorig jaar in meeste Nederlandse regio’s nog niet zo groot als het niveau van voor de economische crisis. Dat wil zeggen dat in 2008 de arbeidsparticipatie in veel Nederlandse gebieden hoger lag dan in 2017. Arbeidsparticipatie nog niet op topniveau De Nederlandse economie is aan het herstellen. Dat zorgt er … Read more

SER: zes weken betaald ouderschapsverlof voor beide ouders

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft aangegeven dat ze wil dat ouders in de toekomst meer ouderschapsverlof kunnen krijgen bij de geboorte van een kind. Bovendien moet dit ouderschapsverlof ook nog 100 procent worden doorbetaald. In een unaniem advies van de SER aan het kabinet staat dat beide ouders in de toekomst recht moeten hebben op … Read more

Productie Nederlandse industrie op topniveau eind 2017

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie blijft maar stijgen. In de maand december van afgelopen jaar lag de gemiddelde dagproductie ongeveer 5,2 procent hoger dan in dezelfde maand in 2016. De productiestijging valt wel iets lager uit dan de stijging die werd genoteerd over de maand november. Het is inmiddels al het tweede jaar … Read more

Verkoop elektrische auto’s fors toegenomen in 2017

Het afgelopen jaar is de verkoop van volledig elektrisch aangedreven auto’s in Nederland behoorlijk toegenomen. Ten opzichte van 2016 is de verkoop van elektrische auto’s met maar liefst 132 procent gestegen. Dit komt naar voren uit de verkoopcijfers die de Europese brancheorganisatie ACEA heeft gepubliceerd. Volgens deze organisatie was er in de hele Europese Unie … Read more

Lockheed Martin behaalde hogere omzet in vierde kwartaal 2017

Het bedrijf Lockheed Martin is een Amerikaans defensieconcern en verkoopt onder andere de F-35 Lightning II. Dit gevechtsvliegtuig is beter bekend als de Joint Strike Fighter (JSF). Door de stijging in de verkoop van deze JSF heeft Lockheed Martin een hogere omzet behaald in het vierde kwartaal van 2017. In het vierde kwartaal werd door … Read more

Techbedrijf Tencent wil Twitter overnemen in 2018?

Het Chinese technologische bedrijf Tencent heeft mogelijk interesse in Twitter. Tencent zou Twitter willen overnemen maar een duidelijke beslissing hierover is nog niet genomen. Toch zorgden speculaties hierover al voor een stijging in de koers van Twitteraandeel op de beurs in New York. In een positief rapport van Citron Research werd 2018 genoemd als het … Read more

Brexit levert Nederland extra banen op vanaf 2018

Nu Groot-Brittannië heeft besloten om uit de Europese Unie te vertrekken overwegen veel bedrijven om Groot-Brittannië te verlaten en zich te vestigen in andere Europese landen die wel tot de EU behoren. Dat is niet goed voor de Britse economie en arbeidsmarkt maar andere landen kunnen hiervan profiteren. Ook Nederland zal waarschijnlijk van deze ontwikkeling … Read more

Autoproducent Ford Motor behaald flink meer winst in 2017

Autoconcern Ford Motor heeft in 2017 behoorlijk meer winst weten te maken ten opzichte van het jaar daarvoor. De autoproducent had vooral profijt weten te behalen uit de Amerikaanse automarkt. Deze Amerikaanse automarkt is de thuismarkt voor Ford. Aan het slot van de handel op Wall Street maakte Ford het bericht bekend over haar winst. … Read more

VEH: voorbehoud bouwkundige keuring in koopcontract opnemen is verstandig

Vanaf 1 februari 2018 kunnen huizenkopers in hun koopcontract een voorbehoud opnemen met betrekking tot een bouwkundige keuring. Tot voor kort werd vooral een voorbehoud met betrekking tot de financiering opgenomen. Een voorbehoud m.b.t. financiering houdt in dat potentiële kopers onder het koopcontract uit kunnen komen als ze de hypotheek niet rond kunnen krijgen. Door … Read more

Vraag naar plezierjachten neemt toe in 2018

Afgelopen jaar is de vraag naar tweedehands plezierjachten toegenomen. Er werden meer zeiljachten maar ook meer motorjachten verkocht in 2017. Daarnaast is ook de gemiddelde prijs voor jachten in 2017 hoger uitgevallen dan in 2016. Dit bericht werd door de brancheorganisatie HISWA bekendgemaakt en de jachtmakelaars die hierbij zijn aangesloten. Toch is het verkopen van … Read more

Excellente scholen nemen toe in 2018

In Nederland mogen 49 extra scholen de eretitel ‘excellent’ voeren. Daardoor komt het aantal excellente scholen in Nederland uit op 248. Vooral in het voortgezet onderwijs is er sprake van een toename in het aantal uitblinkende scholen. Er werd door een onafhankelijke jury bepaald dat 31 middelbare scholen of schoolafdelingen het predicaat ‘excellent’ mogen ontvangen. … Read more

Investeringen in vastgoed opgelopen tot 19,5 miljard in 2017

In 2017 is voor 19,5 miljard euro geïnvesteerd in vastgoed in Nederland. Deze totale investering is een nieuw record. Dit komt naar voren uit cijfers van de internationale vastgoedadviseur CBRE. Nederland zou volgens de CBRE behoren tot de Europese investeringsmarkten die het beste presteren. Ook voor 2018 zijn de prognoses gunstig. Volgens de CBRE zouden … Read more