Arbeidsparticipatie in verschillende Nederlandse regio’s op recordniveau in 2017

De arbeidsparticipatie is in heel Nederland nog niet op het niveau van 2008. In dat jaar was de arbeidsparticipatie in Nederland op een hoog niveau beland. Alleen was daarna het effect van de economische crisis goed merkbaar in de arbeidsdeelname in Nederland. Sinds het dieptepunt in de arbeidsparticipatie is er echter wel een herstel merkbaar. Dit herstel was ook goed merkbaar het afgelopen jaar toen de arbeidsparticipatie volgens het CBS ongeveer 66,7 procent. Dat is altijd meer dan het dieptepunt op het gebied van arbeidsparticipatie dat werd bereikt in 2004 toen er door het CBS 64,9 werd genoteerd.

Verschillen tussen regio’s
Het valt op dat de arbeidsparticipatie in bepaalde regio’s van Nederland meer toeneemt dan andere regio’s. Zo is in vier van de veertig Nederlands regio’s in 2017 de arbeidsparticipatie op het niveau van 2008 gekomen. Dit zijn de regio’s Zuidwest-Drenthe, IJmond, Zeeland (exclusief Zeeuws-Vlaanderen) en de agglomeratie Haarlem. Van alle regio’s was de regio Zuidwest-Drenthe de grootste stijger. In deze regio steeg de arbeidsparticipatie 2008 en 2017 met 0,3 procentpunt. Daarnaast zijn er ook regio’s die het op dit gebied niet goed doen. De regio’s die nog niet in de buurt van 2008 zijn beland zijn de regio’s Flevoland, de agglomeratie ‘s-Gravenhage, Zuidoost-Drenthe en Alkmaar en omgeving. In deze gedeelten van Nederland komt men nog niet in de buurt van 2008 als het gaat om de arbeidsparticipatie.

Arbeidsparticipatie Noord-Overijssel
In Noord-Overijssel kwam de netto-arbeidsdeelname in 2017 uit op 69,5 procent. Daarmee was in deze regio de arbeidsdeelname het hoogste van alle regio’s in Nederland. Als men deze regio opdeelt dan zijn de gemeenten Dalfsen en Staphorst met percentages van ruim 71 procent het meest succesvol geweest op dit gebied.