Arbeidsparticipatie in 2017 nog niet op het niveau van 2008

De arbeidsparticipatie of arbeidsdeelname was vorig jaar in meeste Nederlandse regio’s nog niet zo groot als het niveau van voor de economische crisis. Dat wil zeggen dat in 2008 de arbeidsparticipatie in veel Nederlandse gebieden hoger lag dan in 2017.

Arbeidsparticipatie nog niet op topniveau
De Nederlandse economie is aan het herstellen. Dat zorgt er voor dat bedrijven het drukker krijgen en er meer vacatures open komen te staan. Dat is goed nieuws voor de arbeidsmarkt en de werkgelegenheid. Toch is de werkgelegenheid in Nederland niet dusdanig aan het toenemen dat de arbeidsparticipatie op het niveau van voor de crisis is gekomen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kan de netto-arbeidsdeelname in 2017 uit op 66,7 procent. Dit bericht heeft het CBS vrijdag 16 februari 2018 bekend gemaakt. deze arbeidsparticipatie is nog steeds iets lager dan in 2008 toen een arbeidsdeelname van 67,9 procent werd bereikt. Die arbeidsdeelname in 2008 was echter wel het hoogste punt van de afgelopen decennia.

Berekening arbeidsparticipatie
De berekening van dit cijfer wordt door het CBS gedaan. Hiervoor wordt het aantal werkenden vergeleken met het totaal aantal personen in de leeftijd tussen de 15 en 75 jaar. Het landelijke dieptepunt in de arbeidsparticipatie werd overigens niet in de economische crisis bereikt. Dit dieptepunt was namelijk in 2004 toen bereikte de landelijke arbeidsparticipatie een historisch laag cijfer namelijk 64,9. Vanaf dat moment neemt de arbeidsdeelname weer toe.