Wat is een no-riskpolis van het UWV?

No-riskpolis is een speciale maatregel waarmee het UWV de Ziektewetuitkering voor een zieke werknemer aan een werkgever betaald als deze iemand uit een bepaalde doelgroep, met een verhoogd risico op arbeidsongeschiktheid of ziekte, in dienst heeft genomen. Het gaat hierbij om mensen die aan het werk worden geholpen vanuit ziekte, of mensen met een een … Read more

Wat is loonwaarde?

Loonwaarde is de waarde die een persoon heeft met betrekking tot het uitvoeren van arbeid uitgedrukt in geld. Hoewel het woord loonwaarde op basis van bovenstaande definitie breed zou kunnen worden toegepast wordt het begrip in de praktijk vooral gebruikt in het kader van onderzoek naar de arbeidsprestatie van mensen die een ziekte of (arbeids-)handicap … Read more

Waarvoor wordt loondispensatie toegepast?

Loondispensatie is een regeling vanuit de overheid waarmee mensen vanuit een specifieke uitkeringspositie tegen een lager loon aan het werk geholpen kunnen worden bij een werkgever om daarmee de mogelijkheden tot arbeidsintegratie te bevorderen. Loondispensatie is bedoelt om mensen met een Wajong-uitkering aan een baan te helpen. Volgens de website van het UWV is deze … Read more

Verdringing of eerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt

Verdringing op de arbeidsmarkt is een begrip dat wordt gebruikt voor (oneerlijke) concurrentie op de arbeidsmarkt waarbij een persoon de baan overneemt van een ander persoon die daardoor zijn of haar baan verliest of een bepaalde baan niet kan krijgen. Er is bij verdringing op de arbeidsmarkt sprake van een vorm van concurrentie. Toch wordt … Read more

Ruim de helft Oekraïense vluchtelingen werkt begin 2024 in loondienst in Nederland

Aan het einde van 2023 had ongeveer 55 procent van de Oekraïense vluchtelingen in Nederland een betaalde baan. Dit percentage ligt aanzienlijk hoger dan een jaar gelden. In 2022 kwam het aantal Oekraïense vluchtelingen dat betaald werk had in Nederland nog uit op 44 procent. Dit bericht is bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor … Read more

Streven naar meer arbeidsparticipatie in 2024

In Nederland staan behoorlijk wat vacatures open waarvoor nauwelijks geschikte kandidaten gevonden kunnen worden. Dat is jammer want bedrijven staan te springen om personeel. Daarnaast zijn er ook mensen in Nederland die maar moeilijk aan een baan kunnen komen omdat ze net niet het juiste profiel hebben. Ze hebben bijvoorbeeld onvoldoende werkervaring of beschikken niet … Read more

WAB zal arbeidsparticipatie verlagen in 2020

De arbeidsparticipatie gaat omlaag in 2020 door de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans. De arbeidsparticipatie is de deelname van de beroepsbevolking aan het arbeidsproces. Iemand participeert als hij of zij werk heeft op de arbeidsmarkt. De meeste mensen die de afgelopen tijd willen participeren aan het arbeidsproces hebben passend werk kunnen vinden. Er … Read more

Arbeidsparticipatie in 2017 nog niet op het niveau van 2008

De arbeidsparticipatie of arbeidsdeelname was vorig jaar in meeste Nederlandse regio’s nog niet zo groot als het niveau van voor de economische crisis. Dat wil zeggen dat in 2008 de arbeidsparticipatie in veel Nederlandse gebieden hoger lag dan in 2017. Arbeidsparticipatie nog niet op topniveau De Nederlandse economie is aan het herstellen. Dat zorgt er … Read more

Wat is het arbeidsproces?

Arbeidsproces is een algemeen woord waarmee alle handelingen worden bedoelt die onder arbeid vallen. Dit is een algemene omschrijving die heel logisch klinkt toch is het arbeidsproces minder eenvoudig als je op basis van de hiervoor genoemde omschrijving zou vermoeden. Binnen de term arbeidsproces staat het woord ‘arbeid’ centraal. Met arbeid doelt men op werk … Read more

Wat is het LeerWerkLoket?

Het LeerWerkLoket is een samenwerkingsverband in geheel Nederland tussen het UWV (uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen), SBB (stichting beroepsonderwijs bedrijfsleven), scholen, werkgevers, kenniscentra en gemeenten. Het LeerWerkLoket is ontstaan in 2009 en beschikt tegenwoordig over 30 vestigingen die verspreid over heel Nederland ieder hun eigen regio bedienen. Het LeerWerkLoket wordt vanuit de overheid gefinancierd door het ministerie van … Read more

Wat is arbeidsparticipatie?

Arbeidsparticipatie is een woord dat wordt gebruikt om aan te geven welk deel van een bevolking actief deel neemt aan het arbeidsproces. Men zou ook kunnen zeggen dat de arbeidsparticipatie het werkende deel van een bepaalde bevolking is. Meestal geeft men bij het bepalen van de arbeidsparticipatie bepaalde kaders aan. Dit kunnen bijvoorbeeld leeftijdscategorieën zijn … Read more