In 2017 werden 62.000 nieuwbouwwoningen gebouwd

Niet alleen het aantal bouwvergunningen nam in 2017 toe. Er werden namelijk in het afgelopen jaar ook veel nieuwe woningen afgebouwd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zouden er in 2017 in totaal meer dan 62.000 nieuwbouwwoningen zijn afgebouwd. Daardoor is het woningaanbod aanzienlijk toegenomen.

Bouwvergunningen
Toch is er in verschillende grote steden sprake van een tekort aan woningen. Amsterdam heeft bijvoorbeeld nog steeds te maken met een oververhitte woningmarkt. In 2017 zijn in die stad volgens het CBS de meeste vergunningen voor nieuwbouwwoningen verleend. Het totaal aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen kwam daar uit op 3.498. Het valt overigens op dat ruim de helft van de vergunningsaanvragen voor nieuwbouwwoningen bestemd is voor de bouw van huurwoningen.

Grote steden
Deze ontwikkeling is niet alleen zichtbaar in Amsterdam. Ook in andere grote steden in Nederland is worden meer bouwvergunningen verleend voor huurwoningen dan voor koopwoningen. In de stad Utrecht werden bijvoorbeeld in 2017 ook veel bouwvergunningen aangevraagd voor huurwoningen. In 71 procent van de bouwvergunningsaanvragen betrof het een aanvraag voor een huurwoning. In Leiden was dat zelfs in 78 procent van de gevallen. Landelijk ligt het gemiddelde op ongeveer 34 procent.

Bouwkosten
Bij de bouwvergunningen kijkt men ook naar de bouwsom oftewel het totaal van alle bouwkosten. Als men naar de totale bouwkosten kijkt dit zijn genoteerd in de verleende vergunningen voor de bouw en verbouw van woningen en bedrijfspanden dan is hierin ook een stijging merkbaar. Deze bouwkosten zijn namelijk in 2017 met 26 procent toegenomen. Daardoor kwam het totaalbedrag uit op ruim 16,9 miljard euro. Dit maakt dat de bouwkosten in 2017 het hoogste zijn geweest ten opzichte van de afgelopen zes jaar.