Aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen met 24 procent gedaald in derde kwartaal 2019

In het derde kwartaal van 2019 werden 13.100 nieuwbouwwoningen verleend aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit heeft de statistiekorganisatie op donderdag 21 november 2019 bekend gemaakt. Dit aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen ligt 24 procent lager ten opzichte van het aantal bouwvergunningen dat in dezelfde periode in 2018 werd verstrekt. De bouw van nieuwbouwwoningen zit de afgelopen tijd in de knel. Door onder andere de stikstofproblematiek en PFAS worden er minder bouwvergunningen verstrekt in Nederland. Daardoor worden de bouwdoelstellingen die het kabinet heeft opgesteld voor de woningbouw niet gehaald.

De terugloop in bouwvergunningen heeft een negatief effect op de bouw de komende jaren. Over het algemeen duurt het ongeveer twee jaar voordat een woning daadwerkelijk gebouwd wordt nadat een bouwvergunning is verstrekt. Daardoor zorgt een tekort aan verleende bouwvergunningen in 2019 er voor dat er in 2020 en zelfs 2021 minder woningen worden gebouwd. In de eerste drie kwartalen van 2019 zijn in totaal voor ongeveer 39.600 nieuwbouwwoningen vergunningen verstrekt. In 2018 en 2017 stond dit aantal nog op ongeveer 50.000.