In 2019 zijn ruim 70.000 nieuwbouwwoningen gebouwd in Nederland

Hoewel de berichten over de bouwsector de afgelopen tijd nauwelijks positief zijn kan men toch terugzien op een behoorlijk succesvol 2019. Het afgelopen jaar zijn er in Nederland ruim 70.000 nieuwbouwwoningen bijgebouwd. Dat aantal is ongeveer zes procent hoger dan het aantal nieuwbouwwoningen dat in 2018 werd gebouwd. Dit bericht werd woensdag 29 januari 2020 bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens het statistiekbureau werden in 2019 de meeste nieuwbouwwoningen gebouwd in de afgelopen tien jaar. Dit is een zeer hoopvol bericht voor zowel de bouwsector als de woningmarkt. Toch zal deze trend waarschijnlijk in 2020 niet worden doorgezet. Er zijn namelijk minder vergunningen verstrekt voor de bouw van nieuwe woningen in 2019. Dat heeft ook een effect op het aantal woningen dat in 2020 zal worden gebouwd. Er is een daling in het aantal woningen dat in 2020 gebouwd zal worden door de stikstofproblematiek en de crisis met betrekking tot PFAS.

Door deze problemen zijn er minder vergunningen verstrekt en duurt het bovendien ook langer voordat een vergunning wordt verleend. Daardoor treed er een extra vertraging op in de bouw van nieuwe woningen. Deze vertraging zal niet alleen in 2020 tot minder nieuwe woningen leiden maar ook in 2021 zal het aantal nieuwe woningen beperkt blijven.