Dertig procent meer bouwvergunningen in 2017 zorgt voor meer bouwprojecten in 2018

Voor de meeste bouwwerken waaronder woningen en utiliteit zijn bouwvergunningen nodig. Het aanvragen van een bouwvergunning en het verwerken van deze vergunningsaanvraag kost echter tijd. Daarnaast duurt het gemiddeld nog ongeveer twee jaar na de daadwerkelijke verlening van de bouwvergunning voordat er gebouwd wordt. Daarom is het goed om te kijken naar het aantal bouwvergunningen dat in het afgelopen jaar verleend werd. Als er veel bouwvergunningen zijn verleend heeft dit positieve gevolgen voor de orderportefeuille van bouwbedrijven. In 2017 zijn in totaal ongeveer dertig procent meer bouwvergunningen verleend voor nieuwbouwwoningen. Dat maakt duidelijk dat het de komende jaren wel druk blijft in de woningbouw.

Meer nieuwbouwwoningen
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn er in 2017 in totaal bijna zeventigduizend vergunningen afgegeven voor nieuwbouwwoningen. In 2016 werden nog bijna 54.000 bouwvergunningen verstrekt voor nieuwe woningen. Uit deze cijfers komt naar voren dat er sprake is van een groei in het aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen in Nederland. Het CBS maakte de gegevens hierover op donderdag 22 februari 2018 bekend. Het statistiekbureau geeft aan dat er een duidelijke stijgende lijn is in het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen. Inmiddels zou het niveau van de vergunningsaanvraag op dit gebied bijna gelijk zijn aan de periode vlak voor de economische crisis. Er werden in de periode van 2000 tot 2008 jaarlijks gemiddeld ongeveer tachtigduizend bouwvergunningen afgegeven.