Meer flexwerkers ten opzichte van totale beroepsbevolking in kwartaal vier 2017

Flexwerkers vormen een belangrijke groep op de arbeidsmarkt. Vooral wanneer de economie aantrekt ziet men in eerste instantie dat er meer flexwerkers worden ingezet bij bedrijven door uitzendbureaus. Het afgelopen jaar heeft het economisch herstel in Nederland voortgezet dit zorgde er voor dat het aandeel van flexwerkers ten opzichte van de totale beroepsbevolking weer gegroeid. In 2017 groeide het aantal flexwerkers op de arbeidsmarkt. In het laatste kwartaal van 2017 was de toename 2,5 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2016. Het aantal werknemers dat echter een vast contract had nam slechts met 2,2 procent toe ten opzichte van 2016.

Werknemers met vast dienstverband in meerderheid
Ondanks de toename in het aantal werknemers dat op flexibele basis arbeid vericht zijn er in Nederland nog wel meer werknemers die in vaste dienst werken dan flexwerkers. Op het pijlmoment van 31 december 2017 zijn er in Nederland in totaal ongeveer 5,3 miljoen werknemers met een vaste aanstelling genoteerd. Daarnaast waren er op dat moment 2 miljoen flexwerkers oftewel werknemers met een flexibel contract. Tot deze groep behoren ook uitzendkrachten en payrollers. Naast de flexwerkers zijn er ook op 31 december 2017 in totaal 1,1 miljoen zzp’ers genoteerd.

Flexwerkers in opkomst
Het aantal flexwerkers in de totale arbeidspopulatie neemt toe. In 2003 was nog ongeveer 75 procent van de beroepsbevolking werkzaam op basis van een vast contract. Vanaf dat jaar is het aantal werknemers met een vast contract (contract voor onbepaalde tijd) teruggelopen. Het ‘gat’ werd echter opgevuld door flexwerkers. Het aantal zelfstandigen met personeel of meewerkende gezinsleden is in de afgelopen vijftien jaar vrijwel onveranderd gebleven en is bijna 5 procent van de beroepsbevolking.