Verkoop dieselvoertuigen in 2017 met 8 procent afgenomen in Europa

Automobilisten hebben in 2017 verhoudingsgewijs minder dieselvoertuigen gekocht ten opzichte van voertuigen die op benzine rijden. Dit lijkt een positieve ontwikkeling maar de praktijk is toch iets anders. Dieselvoertuigen zijn namelijk ten opzichte van benzinevoertuigen niet veel vervuilender. Er is namelijk een verschil in de emissie. Zo hebben diesels een hoger NOx uitstoot. Dit zijn stikstofoxiden die onder andere zorgen voor zure regen en fijnstof. Benzinevoertuigen zorgen juist voor meer CO2 uitstoot. Door de toename in de verkoop van benzineauto’s neemt ook de CO2 uitstoot van auto’s toe.

De verkoop van dieselvoertuigen is in 2017 afgenomen met ongeveer acht procent. Er werden meer benzineauto’s verkocht maar nauwelijks meer elektrische auto’s. Juist de verkoop van elektrische voertuigen zou moeten worden aangejaagd. Elektrische voertuigen kunnen namelijk worden opgeladen met elektrische energie die verkregen is uit hernieuwbare energiebronnen zoals windkracht en zonlicht. Daarvoor kan bijvoorbeeld een Smartflower worden gebruikt die voorzien is van een oplaadsysteem. Elektrische auto’s blijken echter nog niet populair onder automobilisten. De laadtijd en de actieradius spelen hierbij een rol. Ook is de infrastructuur van oplaadpunten in Nederland nog niet op voldoende dekkingsniveau. Daar wordt echter hard aan gewerkt.