China bestudeert verbod op verkoop benzine en dieselvoertuigen in 2017

China is een land met tegenstrijdigheden. Aan de ene kant is het land een economie die haar positie in de wereld probeert te verstevigen aan de andere kant is het land ook nog communistisch. Het kapitalisme en het communisme worden beide door de overheid gestimuleerd en dat is bijzonder want het kapitalisme en het communisme zijn van oudsher twee stromingen die moeilijk samengaan. Het milieu en een groeiende industrie gaan ook niet (altijd) samen. China heeft in bepaalde delen van het land te maken met zeer slechte luchtkwaliteit. Dit komt met name door kolencentrales en de emissie van auto’s. Voor een gezonde economie zijn echter ook gezonde mensen nodig.

Gezondheid en vergrijzing
Het land zal de komende jaren te maken krijgen met vergrijzing. Dit proces is nu al merkbaar omdat veel Chinezen gebruik moeten maken van de ouderenzorg. De één-kindpolitiek blijkt voor problemen te zorgen. Er zijn weinig kinderen die in staat zijn om voor beide ouders te zorgen. Gezondheid wordt daarbij ook een belangrijke factor. Hoe langer ouderen en hun kinderen gezond blijven hoe beter. Ziekte brengt extra kosten met zich mee. Daarom moet China ook voor haar eigen voortbestaan werk maken van een beter milieu en een goede atmosfeer. 

Benzine en dieselvoertuigen
Het gebruik van auto’s die op fossiele brandstoffen rijden zoals benzine, diesel en aardgas zorgt er voor dat er met name in de grote steden veel luchtvervuiling is. Deze luchtvervuiling kan voor een deel worden opgelost door minder voertuigen aan het verkeer te laten deelnemen. Het is echter nog verstandiger om alleen elektrisch rijden toe te staan. Dit zou betekenen dat de productie en verkoop van traditionele brandstofauto’s verboden zou moeten worden. Xin Guobin de Chinese onderminister voor industrie geeft aan dat China dit verbod aan het onderzoeken is. Dit werd zondag 10 september bekend gemaakt door persbureau Xinhua.

Verbod op benzine en dieselauto’s
In 2017 is China de grootste automarkt in de wereld. Dit zou betekenen dat een verbod op fossielebrandstofvoertuigen een enorme impact zal hebben op de automotive branche van het Aziatische land. De Chinese overheid is zich daarvan bewust en heeft nog geen duidelijk jaartal genoemd over het moment waarop een dergelijk verbod zou moeten ingaan. Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben eerder al gezegd dat vanaf 2040 benzine- en dieselauto’s worden verbannen van hun wegen. Xin gaf tijdens een evenement in Tianjin het volgende aan: “Sommige landen hebben een tijdlijn gemaakt voor wanneer te stoppen met de productie en verkoop van traditionele auto’s”. Daarnaast zij hij “Het ministerie is ook relevant onderzoek gestart en zal een tijdlijn maken voor de betrokken departementen. Deze maatregelen zullen de sector diepgaand veranderen.”

Meer elektrische auto’s
Hoewel China vaag blijft over het verbod op diesels en benzineauto’s is het land wel iets concreter over haard doelstellingen om het aantal volledig elektrische en hybride auto’s te laten stijgen. Volgens de Chinese overheid moet in 2025 in totaal twintig procent van alle autoverkopen bestaan uit voertuigen die in ieder geval voor een deel elektriciteit als aandrijving gebruiken in plaats van benzine of diesel.