Cv-ketel controleren voor winter 2017

Veel woningen maken nog gebruik van een centrale verwarming. Een belangrijk onderdeel hiervan is de verwarmingsketel die ook wel cv-ketel wordt genoemd. Deze centrale verwarmingsketel warmt het water op voor de cv-installatie. Het spreekt voor zich dat de meeste cv-ketels niet of nauwelijks worden gebruikt in de maanden dat het warm is. Daarom worden cv-ketels vaak bijna niet in de zomermaanden en in het voorjaar gebruikt. In de wintermaanden is dit echter wel anders. Dan kunnen de meeste mensen niet zonder een goedwerkende cv-ketel. Echter blijkt pas wanneer het weer kouder wordt of de cv-ketel goed werkt. Als dit niet het geval is wordt zo snel mogelijk contact opgenomen met een erkend installateur voor een servicebeurt voor de cv-installatie.

CV installatie controleren voor de winter
In de wintermaanden krijgen de servicemonteurs van installatiebedrijven het daarom druk. Als men twijfelt of een cv-installatie wel naar behoren functioneert is het verstandig om een cv-ketel tijdig te laten controleren ook wanneer men de cv-installatie niet hoeft te gebruiken. Als men voor de winter constateert dat de cv-ketel technische mankementen heeft kan men het beste meteen in actie komen en een installateur inschakelen.

Drukte in de installatietechniek
Ook in de zomermaanden hebben veel installateurs het echter druk. Door de woningbouw die een enorme groei doormaakt zijn veel cv-monteur en andere installatiemonteurs hard nodig op de bouw. Daar plaatsen ze nieuwe cv-installaties en zorgen ze ook dikwijls er voor dat het gebouwbeheersysteem en de thermostaat goed worden ingeregeld. Dit alles maakt dat installatiemonteurs volop werk hebben en dat zal in de wintermaanden ook niet veranderen.

Storing cv ketel
Het oplossen van storingen is het werk van specialisten. Niet elke cv-monteur kan storingen zoeken en oplossen in cv-installaties en cv-ketels dat komt omdat er verschillende soorten cv-ketels zijn en ook het aantal storingen is divers. De storingen zullen allemaal op een professionele wijze moeten worden opgelost. Dat spreekt natuurlijk voor zich maar het komt in de praktijk nog regelmatig voor dat mensen thuis zelf proberen storingen op te lossen. Dit kan echter alleen gedaan worden door een kundig persoon oftewel een installateur die opgeleid is om onderhoud aan cv ketels uit te voeren en storingen op te lossen.

Koolmonoxide uit cv-ketels
In cv-ketels wordt aardgas verbrandt. Daarbij kan koolmonoxide ontstaan. Dit geeft Reijman van UNETO-VNI in een artikel van Nu.nl aan. Het gevaar van koolmonoxide moet niet worden onderschat. UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel, wijst nadrukkelijk op dit gevaar en roept eigenaren van cv-installaties op om jaarlijks hun ketel te laten controleren door een erkend installateur. Er zijn koolstofmonoxidemelders maar die werken niet altijd even goed. Als men lichamelijke signalen krijgt zoals lichte hoofdpijn, misselijkheid, overgeven en vermoeidheid kan dit duiden op een mogelijke beginnende koolstofmonoxidevergiftiging. Het is dan belangrijk om deuren en ramen zo snel mogelijk op te zetten en te ventileren. Men moet dan zo snel mogelijk het pand verlaten en een erkend installateur vragen wat er moet gebeuren.