Nefit waarschuwd voor brandgevaarlijke Topline cv-ketel uit periode 2007 tot 2009

Cv-ketelfabrikant Nefit heeft gewaarschuwd dat eigenaren van een cv-ketel van het type Topline mogelijk een brandgevaarlijke cv-ketel hebben. Volgens Nefit kan het toestel brand veroorzaken. Het gaat volgens de ketelfabriekant om ketels van het type Topline die geproduceerd zijn in de jaren 2007, 2008 en 2009. In Nederland zouden 128.000 ketels van dit type zijn verkocht.

Probleem met de cv-ketel

Het probleem met de cv-ketel werd al in 2009 door Nefit geconstateerd. Na het onderhoud aan de cv-ketels worden de branderklemmen niet altijd goed vastgezet door de onderhoudsmonteur of servicemonteur van het installatiebureau. Als de branderklemmen los zitten kunnen onderdel van de ketel gaan smelten door de hitte. In totaal zijn er bij Nefit zeven gevallen bekend waarbij dit is gebeurd.  De woordvoerder van Nefit heeft niet benoemd of er naast versmelting ook daadwerkelijk brand is opgetreden.

Installateurs waren op de hoogte

Toen het probleem door Nefit werd geconstateerd in 2009 zijn in datzelfde jaar in overleg met toezichthouder NVWA de installateurs van het probleem op de hoogte gebracht. De installateurs hebben toen in de reguliere onderhoudsbeurten de branders vervangen. In totaal zijn de branders van 40.000 ketels vervangen door branders van een ander type. Dit is een behoorlijk aantal maar de branders van 88.000 ketels zijn nog niet vervangen. Hoewel een een risico aanwezig is dat er versmelting optreed geeft Nefit aan dat er geen reden is voor paniek. Wel vindt het bedrijf het verstandig dat de branders van de overige 88.000 ketels toch worden vervangen binnen de komende twee jaar.

Brief van Nefit

Om er voor te zorgen dat ook de overige cv-ketels weer brandveilig worden gaat er een brief worden verstuurd naar de eigenaren van een Topline cv-ketel die in 2007, 2008 en 2009 is geproduceerd.  Het adres van de eigenaren van een dergelijke ketel is in 83 procent van de gevallen bij het bedrijf bekend. Bewoners van deze adressen krijgen de komende week een brief van het bedrijf. Hierin staat dat zij de branders moeten laten vervangen. De vervanging van de branders is kosteloos.

Daarnaast kunnen eigenaren van een Topline ketel  doormiddel van een knop opde website van Nefit contact opnemen met het bedrijf en vragen stellen over deze situatie. Nefit levert echter niet alleen ketels aan Nederlandse woningen. Het bedrijf heeft in de genoemde periode ook ongeveer 52.000 ketels van het type Topline aan het buitenland verkocht. In het buitenland wordt nu ook geprobeerd de eigenaren van deze cv-ketels op te sporen zodat ook daarvan de branders kunnen worden vervangen.