Gemiddelde CO2 uitstoot van nieuwe auto’s in 2016 en 2017

Onderzoeksbureau Jato Dynamics heeft in maart 2018 cijfers gepubliceerd over de CO2 emissie van nieuwe auto’s. Daaruit kwam helaas geen positief beeld naar voren. In 2017 kwam de gemiddelde CO2 emissie van alle nieuw verkochte auto’s in Europa uit op 118,1 gram per kilometer. Dit is meer dan de gemiddelde CO2 uitstoot die in 2016 voor nieuwe auto’s werd geregistreerd. In dat jaar kwam de gemiddelde CO2 emissie namelijk uit op 117,8 gram per kilometer voor alle nieuw verkochte auto’s in Europa.

De Europese Unie heeft in haar klimaatdoelstellingen echter vastgelegd dat de gemiddelde uitstoot in 2021 op 95 gram per kilometer moet zijn. Deskundigen denken dat deze doelstelling niet haalbaar is voor autofabrikanten. De gemiddelde CO2 uitstoot voor nieuwe auto’s kan alleen drastisch worden verlaagd wanneer er aanzienlijk meer elektrische auto’s worden verkocht of de verkoop van half-elektrische auto’s (hybride voertuigen) toeneemt. Wanneer de doelstelling van een gemiddelde CO2 emissie van 95 gram in 2021 niet is behaald zullen er forse boetes worden opgelegd aan de auto-industrie.

In 2017 kwam de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto’s uit op 109 gram. Dit is een stijging van 3,4 gram. Dit negatieve effect is vooral ontstaan vanwege de afschaffing van de gunstige fiscale regelingen voor hybrides. Deze regels zijn per 1 januari 2017 zafgeschaft. Daardoor zijn er meer benzineauto’s verkocht in Nederland. Ook het feit dat er minder dieselvoertuigen zijn verkocht heeft een negatief effect op de CO2 emissie. Diesels stoten namelijk minder CO2 uit dan benzinevoertuigen. Wel hebben benzinevoertuigen met NOx uitstoot.