SER: zes weken betaald ouderschapsverlof voor beide ouders

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft aangegeven dat ze wil dat ouders in de toekomst meer ouderschapsverlof kunnen krijgen bij de geboorte van een kind. Bovendien moet dit ouderschapsverlof ook nog 100 procent worden doorbetaald. In een unaniem advies van de SER aan het kabinet staat dat beide ouders in de toekomst recht moeten hebben op zes weken ouderschapsverlof met honderd procent doorbetaling van het salaris. Dit salaris moet worden betaald door de overheid volgens de SER. Op die manier krijgen de werkgevers geen extra lasten.

Tekort aan arbeidskrachten
De SER denkt dat er door de wijziging in het ouderschapsverlof meer vrouwen aan het werk blijven en op die manier zullen de kosten van het doorbetaalde ouderschapsverlof worden gecompenseerd. De belastinginkomsten zullen toenemen volgens SER-voorzitter Marjet Hamer. Zij gaf haar toelichting op het voorstel in het NOS Radio 1 Journaal. De arbeidsmarkt heeft te maken met een personeelstekort. Dat zorgt er voor dat er meer mensen actief moeten worden op de arbeidsmarkt. De ouders zouden nu de zorg voor hun kind met elkaar moeten delen zodat ook de vrouw langer kan blijven werken. Het is echter wel zo dat het ouderschapsverlof in het eerste jaar van het kind moet worden opgenomen. Dan is het ouderschapsverlof volgens de SER-voorzitter het hardst nodig. Daarnaast worden in het eerste jaar van het kind de zorgtaken verdeeld. Deze verdeling blijft in de periode daarna grotendeels in stand.

Ouderschapsverlof en zwangerschapsverlof
Het ouderschapsverlof komt bovenop het zwangerschapsverlof van zestien weken dat moeders al krijgen. Misschien wordt in de toekomst het nieuwe ouderschapsverlof tot zestien weken uitgebreid. Dan zou Nederland het advies opvolgen van de Europese Commissie. De huidige ouderschapsregeling kan wat betreft de SER ook van kracht blijven. Deze regeling houdt in dat ouders in de eerste acht jaar na de geboorte van het kind een periode minder gaan werken. Dit minder werken zorgt echter wel voor inkomstenderving want ouders moeten dit zelf blijven betalen.