Minister Koolmees komt in 2018 met een soberder ouderschapsvoorstel dan de SER

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft vandaag een voorstel gedaan om het ouderschapsverlof aan te passen in Nederland. Dit ouderschapsvoorstel werd ook door minister Koolmees in ontvangst genomen maar de minister zal het ouderschapsvoorstel van de SER niet geheel overnemen. De minister komt wel heel binnenkort met een voorstel om het ouderschapsverlof in Nederland aan te passen. In het ouderschapsvoorstel van Sociaal-Economische Raad werd gepleit voor een ouderschapsverlof voor beide ouders voor een duur van zes weken. Dit ouderschapsverlof moest volgens de SER doorbetaald worden door de overheid om de werkgevers te ontlasten.

Minister Koolmees wil echter niet zo ver gaan. In plaats daarvan werkt hij aan een wijziging waarin een wettelijke regeling voor de partner van de moeder is opgenomen. Deze partner zou zes weken ouderschapsverlof kunnen krijgen waarvan slechts een week 100 procent doorbetaald zou worden. De overige vijf weken zou de partner 70 procent van het loon doorbetaald krijgen. De minister wil daarnaast niet dat het ouderschapsverlof wordt betaald door de overheid. Het geld moet volgens hem niet uit de belasting worden betaald.

In plaats daarvan vindt de minister dat werkgevers en werknemers de regeling via premies moeten financieren. In het regeerakkoord had het kabinet afgesproken dat er een partnerverlof moest komen van zes weken. Op dit moment loopt Nederland ten opzichte van andere Europese landen achter op het gebied van ouderschapverlof. Om die reden is het belangrijk dat het kabinet wijzigingen doorvoert.