Kabinet gaat twee maanden betaald ouderschapsverlof invoeren

Het Europees Parlement op donderdag 4 april 2019 officieel ingestemd met de betaling dat Europese burgers minimaal twee maanden betaald ouderschapsverlof kunnen ontvangen. Ook vaders krijgen recht op minimaal tien dagen zogenaamd partnerverlof. Op vrijdag 5 april 2019 heeft minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken bekend gemaakt dat hij van plan is om hier “netjes aan te gaan voldoen”. Op dit moment kunnen Nederlandse ouders gebruik maken van onbetaald ouderschapsverlof. Het huidige ouderschapsverlof duurt zes maanden en kan doorlopen tot het kind acht jaar oud is. De Europese Unie heeft nu bepaald dat er twee maanden betaald ouderschapsverlof moeten worden ingevoerd. Deze twee maanden zijn noodzakelijk om de zorgtaken tussen ouders beter te verdelen.

Bovendien zou de hoogte van de vergoeding die wordt betaald voor deze betaalde verlofvorm op een “adequaat niveau” moeten zijn om een “fatsoenlijke levensstandaard” te behouden. De EU heeft zelf geen richtlijn gegeven voor de vergoeding voor het ouderschapsverlof. De lidstaten zouden volgens de EU zelf mogen bepalen wat de hoogte is van het bedrag en door wie dit uitgekeerd zal worden. Er is door de EU bepaald dat er tien dagen partnerverlof moet worden verstrekt. Het betaalde ouderschapsverlof komt hier bovenop. Aan het begin van 2019 is het verlof voor vaders in Nederland verhoogd van twee naar vijf dagen. Het is de bedoeling dat vanaf 1 juli 2020 nog een wijziging wordt doorgevoerd. Vanaf die datum komen hier nog eens vijf weken bovenop. Deze weken worden uitbetaald tegen 70 procent van het salaris. Minister Koolmees gaat de komende maanden bekijken hoe de geplande uitbreiding van het partnerverlof met het ouderschapsverlof in elkaar kan worden gevlochten zodat Nederland voldoet aan de eisen van Europa. Vanuit de EU heeft Nederland drie jaar de tijd gekregen om de nieuwe richtlijnen in nationale wetgeving om te zetten.