Ouders steunen staking basisonderwijs niet op 30 en 31 januari 2020

Een groot deel van de ouders zal de geplande staking op 30 en 31 januari in het basisonderwijs gaan merken. Terwijl de stakingen eind vorig jaar nog op behoorlijke steun van de ouders konden rekenen is dat bij staking eind januari 2020 minder het geval. De ouders merken namelijk dat ze opnieuw opvang voor hun kinderen moeten regelen en dat is niet voor alle ouders even eenvoudig. Veel buitenschoolse opvanglocaties hebben aangegeven dat ze de toestroom aan aanvragen voor deze twee dagen niet aankunnen. Er is eenvoudigweg te weinig plek voor het opvangen van zoveel kinderen.

Doordat de leerkrachten in het basisonderwijs er voor kiezen om opnieuw te staken komen dus veel werkende ouders in de problemen. Dat kan niet de bedoeling zijn maar is wel de harde werkelijkheid. De minister heeft echter al toezeggingen gedaan aan het basisonderwijs maar dat is voor veel basisscholen niet voldoende. Ze geven aan dat er sprake is van een grote werkdruk en dat dit het onderwijs niet ten goede komt. Wat het basisonderwijs daarbij vergeet is de enorme werkdruk die de kinderopvang en de buitenschoolse opvang hebben. Deze instanties kunnen ook niet zomaar hun werk neerleggen en de ouders in grote problemen brengen. Werkdruk moet opgelost worden door samen te werken en niet door het werk neer te leggen.