Werkloosheid is gedaald in februari 2017 aldus CBS

Het gaat steeds beter met de werkgelegenheid in Nederland. Ook in de maand februari is de werkloosheid verder teruggelopen. In februari waren volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in totaal 473.000 werklozen geregistreerde werklozen in Nederland. Dat aantal lag in totaal zevenduizend personen lager dan een maand eerder. Op donderdag 16 maart 2017 werden door het CBS cijfers bekend gemaakt over de werkloosheid in Nederland.

Als men de werkloosheidscijfers afzet tegen de totale beroepsbevolking dan bleef de werkloosheid in februari wel gelijk ten opzichte van de maand januari namelijk 5,3 procent. Gemiddeld nam het aantal werklozen met negenduizend per maand af in de afgelopen drie maanden. Daarnaast nam het aantal werkenden gemiddeld met dertienduizend toe per maand.  

Uitzendbureaus
Intermediairs zoals uitzendbureaus bemiddelen personeel op de arbeidsmarkt. Daardoor hebben deze bureaus een goed beeld van de ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid. Het aantal vacatures neemt toe. Men name in de techniek zijn er veel vacatures op de arbeidsmarkt gepubliceerd. Deze vacatures zijn uitgezet op vacaturebanken maar ook op websites van technische ondernemingen zelf. Verder zetten ook uitzendbureaus veel vacatures online. Hierdoor zijn er vaak dubbele vacatures op vacaturebanken te vinden.

Meerdere vacatures kunnen gericht zijn op dezelfde functie bij hetzelfde bedrijf. Uitzendbureaus plaatsen steeds meer personeel en zien hun uitzenduren toenemen waardoor deze bureaus steeds meer omzet en marge draaien. Het herstel op de arbeidsmarkt is daardoor goed voor uitzendbureaus en ook voor uitzendkrachten die een grote kans hebben op werk. Dit is echter wel afhankelijk van de werkervaring en opleidingsachtergrond van de uitzendkracht. Uitzendkrachten die een achtergrond in de techniek of bouw hebben maken een grote kans op werk via een uitzendbureau.