Werkloze 55-plussers vinden in 2017 minder snel werk dan jongere werklozen

In Nederland komen werkloze 55-plussers nog steeds moeilijk aan het werk ten opzichte van andere leeftijdscategorieën waarin mensen werkzoekend zijn. Jongere werkzoekenden komen veel sneller aan het werk. In 2016  had 7 procent van de werklozen in de leeftijdscategorie 55-plus binnen een kwartaal werk gevonden. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag 17 maart 2017 bekend gemaakt. Het feit dat 7 procent van de vijftigplussers binnen een kwartaal werk had gevonden in 2016 is een positieve ontwikkeling. Ondanks dat loopt het aandeel 55-plussers achter in de totale groep werkzoekenden die na een periode van drie maanden een baan heeft gevonden.

In de leeftijdscategorie vijftien tot vijfendertig jaar vinden de werkzoekenden over het algemeen het snelste een baan binnen drie maanden. Het percentage van deze groep die dit lukt is ongeveer dertig procent oftewel 1 op de 3. Daarnaast valt het op dat verhoudingsgewijs ook veel werknemers hun baan verliezen in deze groep. In de leeftijd van vijfendertig tot vijfenvijftig vond ongeveer twintig procent van de werkzoekenden binnen drie maanden een baan.

In 2016 was zeventig procent van de werkloze 55-plussers langer dan een jaar werkloos. In de leeftijdsgroep vijftien en vijfendertig jaar waren slechts twee op de tien werklozen langer dan een jaar werkloos. Ten opzichte van het totale aantal werklozen is het aantal 55 plussers toegenomen. Het aantal werkloze 55 plussers is in ongeveer tien jaar tijd ongeveer verdubbeld. In 2006 was meer dan 10 procent van de werklozen boven de 55 jaar. In 2016 lag het percentage werkloze 55 plussers op 22 procent.