Cursussen kosten bedrijven gemiddeld duizend euro per werknemer in 2017

Gemiddeld betaald een bedrijf 1.000 euro per werknemer voor deelname aan een cursus. Dit kwam woensdag 27 december 2017 naar voren uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het CBS worden vooral veel cursussen aangeboden door bedrijven die actief zijn in het winnen van delfstoffen. Verhoudingsgewijs worden er minder cursussen aangeboden … Read more

Machine-industrie goed voor Nederlandse export in 2015

Het expoteren van machineonderdelen leverde Nederland in 2015 veel geld op. Het ging hierbij bijvoorbeeld om de export van machineonderdelen waarmee chipmachines gemaakt kunnen worden ook voor de voedingsmiddelenindustrie werden in 2015 veel machineonderdelen verkocht. In totaal was het aandeel van de machine-industrie in de export in 2015 goed voor bijna 13 miljard euro. Voor … Read more

CBS Migrantenmonitor gepubliceerd op vrijdag 3 februari 2017

Op vrijdag 3 februari 2017 heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Migrantenmonitor gepubliceerd. De monitor is een overzicht van alle arbeidsmigranten uit de EU die in een bepaalde periode werkzaam zijn geweest in Nederland. uit de migrantenmonitor komt naar voren dat het aantal … Read more

Nederlandse arbeidsongevallen lager dan Europees gemiddelde in 2015

Op maandag 19 december 2016 heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers bekend gemaakt over het aantal ongevallen van werknemers in Nederland. Hieruit kwam naar voren dat in 2015 gemiddeld  1,4 procent van de Nederlandse werknemers ten minste één dag vrij had genomen om te herstellen van een ongeval dat had plaatsgevonden op … Read more

CO2 uitstoot gestegen in Nederland in 2015

Nederland wil werk maken van duurzaamheid. Langzaam maar zeker raakt de overheid en het bedrijfsleven er van doordrongen dat de klimaatdoelstellingen niet vanzelf worden gehaald. Men zal zich moeten inzetten en investeringen moeten doen. Dat kost geld en tijd. Daarnaast zijn innovaties nodig op het gebied van hernieuwbare energie. Kolencentrales zouden gesloten moeten worden maar … Read more

Wapenexport Duitsland is verdubbeld in 2015

In 2015 is de Duitse wapenexport bijna verdubbeld ten opzichte van het jaar 2014. Dit bericht werd bekend gemaakt door de Duitse media op zondag 3 juli 2016. In 2015 werd door Duitse wapenfabrikanten voor 7,86 miljard euro aan wapentuig verkocht aan buitenlandse afnemers. Het jaar daarvoor, in 2014, werd nog voor 3,97 miljard euro aan … Read more

Faillissementsfraude wordt harder aangepakt vanaf juli 2016

Afgelopen dinsdag 5 april 2016 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met twee wetsvoorstellen waarmee het frauderen bij faillissementen harder moet worden aangepakt. Tot heden is het vaak mogelijk dat een persoon die gefraudeerd heeft met een faillissement gewoon weer een bedrijf op start met de kans dat de malafide praktijken weer worden herhaald. Dit … Read more

Opkomende economieën kopen minder Westerse bedrijven

Uit onderzoek van KPMG is gebleken dat opkomende economieën minder interesse hebben in Westerse ondernemingen. Onder opkomende economieën worden landen zoals China, India,  Rusland en Brazilië gerekend. Deze landen keken een paar jaar terug nog regelmatig naar Westerse bedrijven met betrekking tot overnames en fusies. Dit is nu minder het geval. Het blijkt dat veel … Read more

UWV: werkgevers nemen meer Wajongers in dienst sinds 2015

Volgens het UWV zijn steeds meer werkgevers in Nederland bereid om werknemers met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Over het algemeen worden afspraken gemaakt over het in dienst nemen van werkzoekenden met een Wajong uitkering. Met verschillende oplossingen wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om iemand uit de Wajong aan een baan te helpen. Mensen met … Read more

Verkoop van E-bikes steeg enorm in 2015

De verkoop van E-bikes is in 2015 enorm gestegen. In heel vorig jaar zijn er in totaal 276.000 nieuwe e-bikes verkocht in Nederland. Dit is een toename van 23,6 procent ten opzichte van 2014. Het aantal normale fietsen dat werd verkocht is juist gedaald. Dit percentage kwam juist 6,4 procent lager uit dan in 2014. … Read more

Meer werkgelegenheid eind 2015

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de Nederlandse economie in 2015 iets harder gegroeid dan het statistiekbureau  vorige maand heeft berekend. Het verschil is niet groot. In de eerste raming groeide de economie volgens het CBS nog 1,9 procent, in feite blijkt de groei nu op 2 procent uit te komen. Ook … Read more

Rabobank: bouwsector grootste groeisector in 2015

Dinsdag 22 maart 2016 publiceerde de Rabobank een sectorprognose waarin de economische ontwikkelingen van verschillende sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven worden geïllustreerd. Hieruit kwam naar voren dat de Nederlandse bouwsector het in 2015 zeer goed deed ten opzichte van andere sectoren in Nederland. In deze sector werd in 2015 nog een groei gerealiseerd van 8,2 … Read more

Minister Kamp over Wind Monitor op Land 2015

Economische Zaken heeft onlangs de Wind Monitor op Land gepubliceerd. In deze monitor is beschreven dat Nederland achter loopt op het gebied van het plaatsen van windmolens op land. Minister Henk Kamp is verantwoordelijk voor Economische Zaken. In zijn reactie op de Wind Monitor op Land 2015 zegt hij dat er in 2015 veel verschillende nieuwe … Read more

Uitzendbureau Olympia Nederland wordt overgenomen in 2016

Uitzendonderneming Olympia Nederland wordt overgenomen. De huidige eigenaar, de Haagse bank NIBC verkoopt het uitzendbureau aan franchiseondernemer Dimitri Yocarini en investeringsfirma Avedon Capital Partners. Vrijdag 18 maart 2016 werd bekend gemaakt dat de franchiseondernemers met de transactie akkoord zijn gegaan. Tussen het NIBC werden eerder al verschillende gesprekken gevoerd. Daaruit was al een overeenkomst voortgevloeid. … Read more