Investeringen in fintech fors lager in 2016

Fintech is een woord dat bestaat uit samentrekking van de financial en technology. Men zou echter ook kunnen zeggen dat de Nederlandse woorden financieel en technologie zijn samengetrokken in het woord fintech. Het is een woord dat je steeds vaker hoort in de financiële sector. Grote bedrijven blijken vaak te log en te bureaucratisch om innovatieve technologische oplossingen te bedenken en door te voeren. Daarom is fintech vooral een onderwerp waar startups mee bezig zijn.

In 2016 zijn de wereldwijde investeringen in technologische innovatie in de financiële sector  behoorlijk afgenomen ten opzichte van de investeringen in fintech in 2015. De totale  fintech-investeringen in 2016 droegen een gezamelijke waarde van 24,7 miljard dollar. Dit is omgerekend ruim 23,4 miljard euro. Deze cijfers komen naar voren uit een onderzoek van accountants- en adviesfirma KPMG dat dinsdag 21 februari 2017 haar uitkomsten publiceerde. Hieruit kwam naar voren dat de investeringen op fintech gebied in 2015 nog 46,7 miljard dollar waren.

Wereldwijd namen de investeringen in fintech dus flink af. Ook in Europa was deze ontwikkeling goed merkbaar. In Europa werd in 2015 nog voor een bedrag van 10,9 miljard dollar in fintech geïnvesteerd. Afgelopen jaar was dit bedrag fors gedaald en kwam uit op slechts 2,2 miljard. De hoogte van de investeringen die op fintech gebied werd gedaan steeg gemiddeld wel van 2 miljoen dollar in 2015 naar 2,7 in 2016. Een verklaring voor dit verschil in fintech investeringen tussen 2015 en 2016 werd niet direct gegeven. Het verschil in investeringen op dit gebied is wel opmerkelijk vooral omdat de economie juist aan het herstellen is, ook in Europa.