Shell legt focus op olie- en gaswinning in schalielagen en diepzee vanaf 2017

Het winnen van olie en aardgas in de diepzee en in de schalielagen behoren tot belangrijke groeimotoren voor Shell. Vanuit schaliegesteente kunnen meer fossiele brandstoffen worden gewonnen en ook in de diepzee liggen mogelijkheden aldus Upstream-directeur Andy Brown van het Shell. Dit maakte hij namens het olie- en gasconcern bekend op dinsdag 21 februari 2017 tijdens een bijeenkomst in Londen.

De nieuwste diepzeeprojecten van Shell draaien volgens Andy Brown momenteel al quitte als de olieprijs rond de 45 dollar per vat is. Daarnaast is ook het winnen van olie uit schalielagen interessant. Het zogeheten break-evenpoint voor het winnen van olie uit schalielagen ligt al bij een prijs van 40 dollar per vat. Dit houdt in dat het alleen maar rendabeler wordt om olie te winnen als de prijs hoger is dan 45 dollar. In februari 2017 is de prijs van olie gemiddeld rond de 55 dollar per vat. Dit houdt in dat Shell winst draait op olie uit schaliegesteente en diepzeelagen.

Shell heeft al geruime tijd last van lage olieprijzen. De prijzen die betaald worden voor het winnen van olie zijn de afgelopen twee jaar hoger dan de financiële opbrengsten uit de olie worden gehaald. In 2016 werd nog een dieptepunt bereikt in de olieprijs. Het laatste kwartaal gaat het echter weer beter met de Shell divisie die ruwe olie produceert. Dit wordt ook wel de Upstream divisie genoemd. De resultaten werden onlangs bekend gemaakt bij de presentatie van jaarcijfers van het concern. In 2016 draaide Upstream ongeveer quitte. In het vierde kwartaal van 2015 had deze divisie nog een verlies van 1 miljard dollar in de boeken genoteerd.