Shell legt focus op duurzame energie omdat toekomst fossiele brandstoffen onzeker is vanaf 2019

Shell behoort in de VS tot een van de grootste handelaren in groene stroom. De afgelopen tijd zijn er steeds meer berichten over de nieuwe focus van Shell. Het bedrijf is namelijk meer gericht op de productie en distributie van duurzame energie. Hiervoor heeft het bedrijf een bewuste keuze gemaakt. Shell verwacht in de toekomst meer geld te verdienen met duurzame, hernieuwbare energie. De toekomst van fossiele brandstoffen is minder gunstig. Door de energietransitie in de wereld zal de vraag naar fossiele brandstoffen afnemen.

Daarnaast zorgen belastingverhogingen er voor dat fossiele brandstoffen en zogenaamde ‘grijze energie’ steeds duurder wordt. Aardolie, lpg en steenkool zijn producten die nog in grote getallen in de wereld aanwezig zijn. De voorraden nemen toe maar het verstoken van deze brandstoffen levert een gigantische bijdrage aan de CO2 emissie in de wereld. Daarom is in het klimaat akkoord van Parijs vastgelegd dat het gebruik van deze brandstoffen moet worden beperkt. Verschillende bedrijven zien de ontwikkelingen in de politiek en maatschappij en schatten deze op de juiste waarde. Ze besluiten om meer aandacht te geven aan duurzame energiebronnen.