Follow This groene aandeelhouders zetten zich in voor duurzaamheid in 2019

Follow This is een groep van ruim 4500 ‘groene aandeelhouders’ die aandelen hebben in een aantal oliemaatschappijen, waaronder Shell, BP en ExxonMobil. De organisatie wil dat de bedrijven waar ze in investeren een duurzame koers gaan kiezen. Door aandelen te kopen en investeringen te doen in bedrijven hopen de groene aandeelhouders van Follow This een belangrijke bijdrage te kunnen leveren in de koersbepaling van bedrijven. Bedrijven moeten verduurzamen. Met name bedrijven in de olie en gasindustrie kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de beperking van de CO2 emissie. Het vuur moet zo dicht mogelijk bij de bron worden bestreden.

De bedrijven die de fossiele brandstoffen delven en verwerken kunnen hun producten wijzigen of vervangen zodat er minder CO2 wordt uitgestoten. Veel bedrijven in de fossiele brandstoffen zoals Shell zijn al bezig met research en development waarmee ze innovatieve oplossingen bedenken ter vervanging van fossiele brandstoffen. Hierbij kan gedacht worden aan waterstof maar ook aan zonne-energie en andere hernieuwbare energiebronnen zoals windkracht en aardwarmte. De groene aandeelhouders van Follow This gaan dus niet alleen voor geld maar ook voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.