Milieudefensie eist dat Shell zich gaat houden aan de klimaatdoelstellingen in 2019

Shell is een groot bedrijf dat actief is in de petrochemische sector. Het bedrijf is op verschillende locaties in de wereld actief in het delven en transporteren van fossiele brandstoffen. Om die reden trekt Shell de aandacht van verschillende milieuorganisaties. Die vinden dat ook Shell zich moet houden aan de richtlijnen die zijn opgesteld in het Klimaatakkoord van Parijs. De Milieudefensie is echter van mening dat Shell te weinig doet op het gebied van klimaatdoelstellingen. Daarom is Shell officieel gedagvaard door Milieudefensie. Samen met zes andere organisaties en meer dan 17.000 mensen wordt geëist dat Shell zich gaat houden houdt aan de klimaatdoelen van Parijs. Door naar de rechter te gaan hopen de milieuactivisten Shell te dwingen om zich te houden aan de milieudoelstellingen.

Advocaat Roger Cox die de belangenorganisatie bij staat geeft aan dat de CO2 emissie er voor zorgt dat er mensenlevens in gevaar zijn. Milieudefensie vind dat Shell veel te weinig doet om de uitstoot van milieuvervuilende stoffen bij fossiele brandstoffen en CO2 tegen te gaan. De dagvaarding werd in ontvangst genomen door Shell-topvrouw Marjan van Loon. In een reactie wordt door Shell gewezen op de noodzaak van klimaatverandering. Er werd echter ook aangegeven dat ze een rechtszaak in een rechtszaal naar hun mening: “niet de aangewezen plek om iets de doen aan de wereldwijde uitdaging van klimaatverandering”.