Twintig procent van de Nederlanders gelooft niet dat groene stroom bestaat in 2019

Groene stroom is een benaming die wordt gebruikt voor elektrische stroom die uit duurzame, hernieuwbare energiebronnen afkomstig is. Veel energieleveranciers adverteren met de term ‘groene stroom’ en ook de overheid en het bedrijfsleven geven regelmatig aan dat ze de focus leggen op de productie van groene stroom voor een duurzame en circulaire economie. Kortom ‘groene stroom’ is een begrip geworden in Nederland. Toch gelooft niet elke Nederlander dat er echt groene stroom bestaat. Een op de vijf Nederlanders heeft namelijk aangegeven dat groene stroom volgens hen niet bestaat. Dat komt naar voren uit een onderzoek dat vrijdag 21 juni 2019 is gepubliceerd door klimaatstichting HIER.

Onderzoek Klimaatstichting HIER
Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat ongeveer de helft van de gebruikers van groene stroom van mening is dat er geen onderscheid is tussen Nederlandse groene stroom en groene stroom uit het buitenland. Er werden door het onderzoek van klimaatstichting HIER een aantal steekproeven gehouden waarbij 2.748 respondenten werden benaderd. Tijdens de steekproeven kwam vooral naar voren dat de mannen onder de respondenten het meest sceptisch zijn ten opzichte van het bestaan van groene stroom. Ongeveer 24 procent van de mannen is sceptisch met betrekking tot het begrip groen stroom. Onder vrouwen staat 16 procent sceptisch ten opzichte van dat onderwerp.

Wees sceptisch over groene stroom
Klimaatstichting HIER geeft aan dat de sceptische houding niet onterecht is. Volgens deze organisatie is in Nederland in 2019 ongeveer 15 procent van het Nederlandse energieaanbod duurzaam oftewel groen opgewekt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van installaties waarmee duurzame energie kan worden gewonnen uit hernieuwbare bronnen als zon, wind of biomassa. Er wordt dus maar 15 procent van de duurzame stroom echt duurzaam of groen opgewekt. Desondanks geeft 41 procent van de respondenten aan groene stroom te gebruiken.

Herkomst groene stroom
Verder geeft Klimaatstichting HIER aan dat er wel degelijk een verschil bestaat tussen groene stroom uit Nederland en groene stroom uit het buitenland. Als Nederlandse energieleveranciers groene stroom uit het buitenland halen kan dat nog wel degelijk uit ‘grijze energiebronnen’ voortkomen. Buitenlandse groene stroom is alleen maar op papier ‘groen’. Dat betekent dat de herkomst van deze groene stroom uit alle andere bronnen afkomstig kan zijn dus ook kolencentrales. Eva van der Weiden van HIER geeft aan dat met alleen groene stroom heeft wanneer men groene stroom gebruikt die binnen de landsgrenzen van Nederland is opgewekt. Zodoende is gecontroleerd dat de herkomst daadwerkelijk groen is.