Eneco legt de focus nog meer op duurzame energie in 2017

Op maandag 30 januari 2017 heeft Eneco de jaarcijfers gepubliceerd over 2016. Deze cijfers vielen wat tegen, zowel de winst als de omzet van het bedrijf namen af. Ook heeft het energiebedrijf te maken gehad met grote kosten door de splitsing van het bedrijf in een energiebedrijf en een netwerkbedrijf. Eneco ziet echter ook kansen en deze kansen liggen volgens het bedrijf in de duurzame energie.

Windmolenparken
Energiebedrijven krijgen in de gaten dat kolencentrales niet meer in de groene toekomst van Nederland passen. Desondanks worden veel kolencentrales wel open gehouden omdat het sluiten van deze centrales enorme kosten met zich meebrengt. Bedrijven in de energie maken echter wel de omslag naar verduurzaming. Dit is belangrijk voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen en voor het voortbestaan van de onderneming zelf. Ook Eneco is zich hier van bewust.

Eneco heeft een tijd terug al in de gaten gehad dat er meer hernieuwbare energie moet worden gewonnen. Met heeft het hierbij over de vergroening van de energievoorziening. Op dit gebied boekte Eneco naar eigen zeggen flinke vooruitgang. Dit kwam onder andere door de ingebruikname van een aantal nieuwe windmolenparken. De windenergie die Eneco opwekt zorgt er voor dat haar klanten meer klanten duurzame energie van eigen bodem kunnen ontvangen en dat is een goede ontwikkeling. Het is bovendien een belangrijke ontwikkeling die milieubewuste klanten naar de organisatie kunnen trekken. Verduurzaming kan voor Eneco in de toekomst extra klanten opleveren waardoor de tegenvallende resultaten misschien worden omgezet in positieve resultaten. Op die manier is verduurzamen juist winstgevend ook al moet men hier eerst investeringen voor doen.