Wat is fintech?

Fintech is een verzamelnaam voor technische, innovatieve producten en diensten in de financiële sector die zijn en worden ontwikkelt om de kwaliteit, snelheid en gebruiksgemak van de financiële dienstverlening te optimaliseren. Fintech is een woord dat bestaat uit een samenvoeging van de eerste letters van het Engelse woord financial en de eerste letters van het eveneens Engelse woord technology. Men zou echter ook kunnen zeggen dat fintech een samenvoeging is van de Nederlandse woorden financieel en technologie of technisch. Fintech wordt ook wel geschreven als ‘FinTech’.

Daarnaast wordt het ‘fintech’ vaak in verband gebracht met het woord ‘startup’. Veel financieel technische bedrijven beginnen namelijk als een innovatieve startup om vervolgens uit te groeien tot een groter bedrijf. Een andere ontwikkeling waar veel fintechs mee te maken krijgen is overnames. Startups in de fintech-sector wekken vaak de interesse van grote kapitaalkrachtige bedrijven in de financiële sector. Dikwijls worden kleine financieel technische bedrijven overgenomen zodat ze hun diensten aan een beperkt aantal specifieke klanten kunnen en mogen leveren.

Fintech een containerbegrip?
Hoewel je in de praktijk het woord fintech niet heel vaak hoort zou je deze term toch wel een containerbegrip kunnen noemen. De definitie van het woord is namelijk breed en omvat in feite een complete tak van de financiële sector die zich richt op de ontwikkeling en implementatie van innovatieve oplossingen ten behoeve van de financiële branche. Zowel de oplossingen, producten en diensten zelf vallen onder de benaming fintech evenals de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van deze  producten en diensten.

Startups in fintech
Fintech is gericht op verbeteren en optimaliseren van de dienstverlening en de producten in de financiële sector. Omdat veel gerenommeerde financiële bedrijven vaak te groot en te bureaucratisch zijn om de nieuwe (technische) ontwikkelingen bij te benen is fintech voor een gebied waar startups zich mee bezig houden. Een startup is nieuw of jong bedrijf dat zich richt op een ‘gat’ in de markt.  Startups in de fintech richten zich dus op ‘gaten’ in de financiële markt en zoeken hierbij naar technische oplossingen. Als deze oplossingen effectief blijken te zijn worden deze vaak ingekocht en geïmplementeerd in de grote financiële bedrijven en instellingen. Fintech startups lopen daardoor in de praktijk vaak voorop ten opzichte van de grote ondernemingen in de financiële sector.

Investeren in Fintech is belangrijk
Het is belangrijk dat men blijft investeren in technische oplossingen voor de financiële sector. In de financiële sector beheert en spendeert men geld en dit kan om enorme bedragen gaan. Het spreekt voor zich dat de overboekingen, betalingen en beheer van geld veilig moet gebeuren. Daarom worden verschillende systemen ontwikkelt waarmee men geld zo goed mogelijk kan beheren en transporteren zowel digitaal als via de reguliere weg. De producten die hiervoor worden ontwikkeld kunnen zowel bestaan uit digitale systemen als uit werktuigen en producten zoals pinpassen, geldautomaten en systemen die zijn ontwikkelt om mobiel bankieren te realiseren.

Verder worden er door startups ook verschillende producten en diensten ontwikkelt die er voor zorgen dat geld veilig wordt beheert en dat hackers en fraudeurs worden tegengehouden en/of opgespoord voordat ze schade kunnen aanrichten. De producten en diensten vanuit fintech zijn daarom zeer divers maar wel cruciaal om bankieren mogelijk te maken. Niet alleen voor de banken zijn fintech bedrijven een belangrijke factor die voor vernieuwing zorgt en productoptimalisatie, ook andere bedrijven in de financiële sector hebben baat bij de ontwikkelingen van startups in de fintech. Denk hierbij aan hypotheekverstrekkers en verzekeraars.