Dertig procent WW-ers vond werk via uitzendbureau in 2016-2017

Ongeveer een derde van de mensen die een uitkering ontvangen in het kader van de Werkloosheidswet  gaat als uitzendkracht aan de slag. In 2016 waren dat meer dan 93.000 mensen die vanuit de WW een baan vonden bij een uitzendbureau. Deze cijfers werden bekend gemaakt door uitkeringsinstantie UWV.  Aan de andere kant komen ook uitzendkrachten waarvan het uitzendcontact afloopt verhoudingsgewijs vaker in de WW terecht ten opzicht van werknemers die een vast contract hebben. Deze gegevens werden donderdag 21 december 2017 bekend gemaakt door het UWV. Hoewel deze cijfers gebaseerd zijn op 2016 blijkt uit de enorme toename in het aantal uitzenduren van uitzendbureaus in 2017 dat ook dit jaar er veel werklozen aan het werk zijn gegaan via uitzendbureaus.

Uitzendbureaus en de economie
Uitzendbureaus merken vaak als eerste dat de economie aantrekt. Veel uitzendondernemingen zien het aantal vacatures voor tijdelijke functies toenemen op de arbeidsmarkt en bemiddelen daar (tijdelijk) personeel voor. Uitzendwerk is voor een steeds grotere groep werkzoekenden interessanter geworden nu de economie aantrekt. Dat komt omdat uitzendkrachten dikwijls vanuit de flexibele schil doorgroeien naar een rechtstreeks dienstverband bij de inlenende organisatie. Steeds meer bedrijven willen namelijk nu het structureel beter lijkt te gaan met de economie ook investeren in een stabiel personeelsbestand. Uitzendkrachten die tijdens hun uitzendfases hebben gewerkt bij een bedrijf kunnen steeds vaker in aanmerking komen voor een tijdelijk contract bij een de inlener maar vaste contracten worden ook vaker verstrekt.

Loopbaanperspectief en uitzendwerk
Uitzendwerk biedt daarom de afgelopen jaren meer loopbaanperspectieven dan de periode van de economische crisis. Geen wonder dat steeds meer mensen vanuit de WW kiezen voor uitzendwerk. Werken bij een uitzendbureau kan laagdrempelig zijn maar dat hoeft niet. Er zijn ook veel specialistische uitzendbureaus met uitdagende vacatures bij diverse opdrachtgevers. Denk hierbij aan een technisch uitzendbureau of een VCU uitzendbureau. Er zijn ook uitzendbureaus die speciaal gericht zijn op de transport of er zijn bouwuitzendbureaus.

Specialistische uitzendbureaus
Gespecialiseerde uitzendbureaus kunnen vaker werkzoekenden met een specifieke achtergrond in een bepaalde sector aan een baan helpen. Uitzendbureaus worden tegenwoordig steeds meer loopbaanbureaus omdat ze ook werkzoekenden helpen met een keuze voor een bepaalde richting of sector. Daarnaast geven uitzendbureaus ook steeds vaker een opleiding aan uitzendkrachten. Daardoor worden uitzendkrachten daadwerkelijk geholpen om structureel aan het werk te blijven en niet meer in de WW terecht te komen.

Technische uitzendbureaus en bouw uitzendbureaus
Met name uitzendbureaus in de techniek en bouw merken dat er steeds meer werk is voor uitzendkrachten. Er zijn veel vacatures in de bouw voor timmermannen, installatiemonteurs en elektromonteurs. Werkzoekenden met een bouwtechnische en metaaltechnische achtergrond zijn nauwelijks nog beschikbaar op de arbeidsmarkt. Dat komt omdat veel van deze personeelsleden zijn uitgestroomd uit de bouw en techniek tijdens de economische crisis en zijn omgeschoold of met pensioen zijn gegaan. Er ontstaat een spreekwoordelijk gat op de arbeidsmarkt dat opgevuld moet worden met nieuwe technische arbeidskrachten. Daarom worden door Technische uitzendbureaus en VCU uitzendbureaus steeds meer opleidingen aangeboden. In de economische crisis waren BBL trajecten nog nauwelijks aan de orde, tegenwoordig is dat heel anders en worden dergelijke opleidingstrajecten veel vaker door uitzendbureaus aangeboden.