Steeds meer Nederlanders werken buiten kantooruren in 2017

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek komt naar voren dat veertig procent van de werknemers in Nederland in 2015 regelmatig ging werken buiten kantooruren. Dit houdt in dat deze werknemers in de avond werkzaamheden verrichten of zelfs ‘s nachts. Ook in het weekend blijken veel werknemers werkzaamheden uit te voeren ten behoeve van hun werkgever. Het werken buiten kantooruren blijkt veel vaker voor te komen en men vindt dit ook veel normaler.

Op basis van de cijfers op dit gebied die door het CBS zijn gepubliceerd over 2016 wordt ook duidelijk dat Nederlandse werknemers ten opzichte van andere landen verhoudingsgewijs veel in de avond werken. Volgens het CBS komt dit omdat er in Nederland in verhouding tot andere EU-landen veel zelfstandigen werkzaam zijn. Nederland heeft veel zelfstandigen zonder personeel. Dit worden ook wel zzp’ers genoemd.

In de cijfers van het CBS komt naar voren dat meer dan 3,6 miljoen mensen regelmatig aan het werk zijn in de avond of nacht. Dit zijn uren die gewerkt worden tussen zeven uur ‘s avonds en zes uur in de ochtend. Ook werken veel mensen van deze groep regelmatig in het weekend. Ongeveer 1,9 miljoen werknemers, zelfstandigen en andere mensen in het arbeidsproces werken af en toe op de eerder genoemde tijden. In totaal gaat het om 5,5 miljoen personen. Dit is 65 procent van alle werkende personen in Nederland.

Er is een kleine toename merkbaar in het werken buiten kantooruren in de afgelopen twee jaar. Het meeste gebeurt dit op zaterdagen of in de avonden. Ongeveer de helft van de werkenden gaat ‘s avonds nog werkzaamheden uitvoeren, de groep die dit doet is 52 procent. Daarnaast voert 51 van de werkenden op zaterdag werkzaamheden uit. Ongeveer dertig procent voert regelmatig werkzaamheden uit op zondag. Ongeveer 1 op de 7 werkzaamheden doet werk in de nacht.