Energieverbruik in 2016 toegenomen in Nederland

In Nederland was het verbruik van energie toegenomen in 2016. Deze toename is opmerkelijk omdat er in 2015 juist sprake was van een daling in het energieverbruik. Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt naar voren dat Nederlanders vooral veel meer aardgas verstookten in 2015. In totaal werd er 2 procent meer verbruikt dan in 2015.

Volgens het CBS hadden huishoudens en de industrie in Nederland meer gas nodig omdat het in 2016 gemiddeld iets kouder was dan in 2015. Doordat er minder kolen werden verstookt in elektriciteitscentrales werd aardgas vaker ingezet om elektriciteit te produceren. Op die manier werd de afname van de elektriciteitsproductie uit steenkool gecompenseerd. De sluiting van drie oude kolencentrales zorgde er voor dat er ongeveer tien procent minder steenkool nodig voor de elektriciteitsproductie dan in 2015.