Hogere elektriciteitsproductie uit steenkool in 2015

In 2015 is de hoeveelheid elektriciteit die uit steenkoolcentrales is gewonnen opnieuw hoger geweest dan het jaar daarvoor. In totaal werd in 2015 ongeveer 39 miljard kilowattuur (kwh) elektrische energie opgewekt uit het verbranden van steenkool. Dit aantal kilowattuur ligt zo’n 35 procent hoger dan het aantal kilowattuur dat in 2014 werd opgewekt uit steenkool.

Het jaar 2015  is daardoor het vierde jaar op rij waarin de productie van elektrische energie uit steenkolen toenam. Dit maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag 28 juni 2016 bekend. De productie van elektrische energie bereikte in 2015 in feite een recordhoogte. Sinds het jaar 1990 is de elektriciteitsproductie uit steenkool niet zo hoog geweest. De productie van elektrische energie uit de verbranding van aardgas daalde echter. Deze daling was negen procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Door deze daling werd in 2014 ongeveer voor 46 miljard kwh aan elektrische energie opgewekt uit de verbranding van aardgas. Dit is het laagste niveau voor de productie van elektriciteit uit aardgas sinds het jaar 1996.

Het Nederlandse verbruik bleef echter in 2015 ongeveer gelijk aan het jaar daarvoor. In totaal werd in Nederland 118 miljard kwh aan elektrische energie verbruikt. Er zijn verschillende redenen aan te voeren waarom er meer steenkool is verbruikt voor de elektriciteitsproductie in Nederland. Er zijn namelijk sinds 2013 een aantal nieuwe kolencentrales in Nederland gebouwd en in gebruik genomen. Verder daalde de prijs voor steenkool. Bovendien werd er vanaf 2013 steeds minder subsidie geboden voor het meestoken van biomassa in kolencentrales. Daardoor werd het voor elektriciteitscentrales aantrekkelijker om steenkool te verbranden.

Reactie van Technisch Werken
Nederland maakt niet bepaald hard werk van duurzaamheid. Er zijn nieuwe kolencentrales gebouwd de afgelopen jaren en die moeten uiteraard in gebruik worden genomen. Deze centrales zijn geschikt voor het verbranden van kolen en eventueel biomassa. Hoewel de laatste brandstof als een duurzame brandstof wordt beschouwd blijft verbranding het kernproces. Daardoor komt er altijd meer CO2 emissie in de atmosfeer. Kortom er is niets duurzaams aan dit beleid. De kolencentrales kan men echter ook niet zomaar sluiten omdat er dan zogenaamde black-outs in de het elektriciteitsnetwerk kunnen ontstaan. Pas nu wordt er meer naar windenergie gekeken en trekt men de conclusie dat landelijke en lokale overheden in Nederland dikwijls geen prioriteit hebben gegeven aan duurzaamheid en duurzame energie.