Productie van duurzame energie nam toe in 2015

Op dinsdag 28 juni 2016 maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend dat er in 2015 meer elektrische energie werd gewonnen uit de verbranding van kolen. Dit kwam met name doordat er meer kolencentrales in Nederland zijn gebouwd. Dit is natuurlijk een ongewenste ontwikkeling als je de focus legt op duurzaamheid. Gelukkig is er ook positief nieuws uit de energiewereld.

De productie van duurzame energie is namelijk toegenomen in 2015. Er werd in dat jaar meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen gewonnen. Hernieuwbare bronnen zijn voornamelijk de wind en de zon. In 2014 werd nog voor 11,7 miljard kwh aan elektrische energie uit deze hernieuwbare bronnen gehaald. In 2015 steeg het aantal kwh naar 13,7 miljard. De toename in de productie van elektriciteit is voor het eerst sinds 2012.

Als men kijkt naar de totale productie van elektriciteit dan ziet men dat 12,4 procent van deze totale productie afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen. In 2014 was dit aandeel nog 11,3 procent.

Reactie van Technisch Werken
De toename van duurzame energie is lang niet zo hoog als de toename van de elektriciteitsproductie uit kolencentrales. In kolencentrales werd namelijk 35 procent meer elektrische energie opgewekt in 2015. De hoopvolle cijfers van de elektriciteitsproductie uit de hernieuwbare energiebronnen wordt daarmee teniet gedaan. Dat is jammer, want duurzaamheid moet een belangrijk aandachtspunt blijven voor Nederland. Nederland moet meer resultaten laten zien op dit gebied.