Windturbines wekken meer energie op in 2016

Het belang van windmolens of windturbines voor het opwekken van elektrische energie wordt steeds groter. In 2015 werd 20 procent meer elektrische energie opgewekt doormiddel van windmolens ten opzichte van 2014. Het aantal windmolens neemt toe, zowel op land als op zee. Door de bouw van nieuwe windmolens neemt ook het aandeel van windenergie toe. De helft van de hernieuwbare energie wordt inmiddels opgewekt door windmolens. Dit is maandag 29 februari 2016 gebleken uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Rendement hernieuwbare energiebronnen
In 2015 werd ongeveer  13 miljard kilowattuur aan elektriciteit geproduceerd uit zogenoemde hernieuwbare bronnen. Dit aantal kilowattuur is ongeveer 11 procent van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland. De stijging komt 1 procentpunt hoger uit dan vorig jaar.

Windmolens
In 2015 heeft men in Nederland 7 miljard kilowattuur aan elektriciteit opgewekt doormiddel van windmolens. Vooral windmolens op zee produceren veel elektriciteit. Daarnaast neemt ook de hoeveelheid aan elektriciteit die op land wordt opgewekt toe. De toename aan elektrische energie die wordt opgewekt houdt verband met de toename in de capaciteit. In 2015 kwam de capaciteit uit op 3.400 megawatt. De elektriciteit die op land wordt opgewekt steeg van 380 megawatt in 2014 naar 3.400 megawatt in 2015. Ook op zee nam de capaciteit toe. Daar steeg de capaciteit van 130 megawatt in 2014 naar 360 megawatt in 2015.

Overige duurzame energiebronnen
Niet alleen de elektriciteitsproductie van windmolens nam toe in 2015. Ook werd er in dat jaar meer energie gewonnen uit waterkracht en zonnepanelen. Het winnen van elektrische energie uit zonnepanelen bleef in 2015 ongeveer gelijk aan 2014.

Reactie van Technisch Werken
Duurzaamheid wordt een belangrijker onderwerp in Nederland. De richtlijnen van Europa zijn duidelijk, Nederland moet meer doen aan het beperken van de CO2 uitstoot. De kolencentrales moeten eigenlijk sluiten maar dan moeten er goede alternatieven worden geboden. Windmolens zijn een alternatief maar daarmee ben je wel afhankelijk van windkracht. Als het windstil is kunnen black-outs ontstaan in het elektriciteitsnetwerk. Daar moet men effectieve oplossingen voor bedenken. Op dit moment worden er wel steeds meer windmolenparken aangelegd in Nederland. Daardoor zal in 2016 nog meer elektrische energie worden opgewekt door windmolens.