CBS: windenergie in 2014 belangrijkste energiebron voor duurzame elektriciteit

Dinsdag 24 februari 2015 maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend dat wind in 2014 de belangrijkste energiebron is geweest voor het opwekken van duurzame elektriciteit. De elektriciteitsproductie uit wind was in 2014 ongeveer 8 procent hoger dan in het jaar 2013. Dit is een aanzienlijke groei. De productie van duurzame energie uit biomassa viel echter 16 procent lager uit in 2014 dan het jaar daar voor.

Waarom nam de elektriciteitswinning uit wind toe?
Voor het winnen van energie uit de windkracht heeft men windturbines nodig, deze worden in de volksmond ook wel windmolens genoemd. Omdat men steeds meer investeert in windmolens en nieuwe windmolenparken aanlegt, neemt de capaciteit van deze windmolens toe. In Nederland steeg de capaciteit van windmolens in 2014 met ongeveer 150 megawatt tot ongeveer 2.850 megawatt. Dit kwam doordat er in Nederland verschillende kleine en middelgrote windmolenparken in gebruik werden genomen.

Reactie van Technisch Werken
Windmolens krijgen de afgelopen jaren steeds meer aandacht in het nieuws. Men denkt dat het winnen energie uit wind één van de belangrijkste stappen is om duurzamer te worden. Voordat men echter energie kan winnen uit wind moet men echter grote investeringen doen. Windmolens kosten veel geld en moeten daarnaast ook gefabriceerd worden wat milieubelastend is. Doormiddel van subsidies worden de kosten van windmolens en windmolenparken kunstmatig laag gehouden. Uiteraard zorgt een toename van het aantal windmolens in Nederland voor een toename in de elektriciteit die uit wind wordt gewonnen. Men moet zich echter niet alleen op windenergie blindstaren. Er zullen ook verschillende andere bronnen en technieken moeten worden aangeboord om energie te besparen. De innovatie op dit gebied moet doorgaan.