Opbrengst duurzame energie in 2019 voor het eerst hoger dan energie uit kolencentrales en kerncentrales in Duitsland

In Duitsland is de opbrengst van zonne-, water- en windenergie voor het eerst op een hoger niveau beland dan het aandeel van kolen- en kerncentrales in de energievoorziening van dat land. Dit bericht werd maandag 15 juli 2019 bekend gemaakt door het Duitse Handelsblatt. Deze mediaorganisatie deed haar berichtgeving op basis van een analyse van de energiedenktank Agora Energiewende. In de eerste helft van 2019 hebben in Duitsland de hernieuwbare energiebronnen maar liefst 42 procent van de elektrische stroom opgewekt. Kolencentrales leverenden in die periode slechts 27 procent van de elektrische stroom. De hoeveelheid aan elektrische energie die voor de Duitse energievoorziening wordt opgewekt uit kolencentrales is daardoor in de eerste helft van 2019 aanzienlijk afgenomen.

Er wordt minder energie uit kolen gehaald. Toch worden elektriciteitscentrales die stroom winnen door fossiele brandstoffen te verbranden nog steeds gebruikt. Zo wordt er bijvoorbeeld ook nog gebruik gemaakt van aardgascentrales. In deze centrales worden geen steenkool of bruinkool verstookt maar aardgas. Aardgas heeft namelijk een lagere CO2-uitstoot dan kolen en wordt daardoor als minder milieubelastend beschouwd. In Duitsland moeten bedrijven steeds meer geld betalen als ze CO2 uitstoten. Het effici├źntere aardgas kan daardoor een betere concurrentiepositie krijgen. In het verleden waren aardgascentrales juist duurder dan kolencentrales.

Op dit moment hebben hernieuwbare energiebronnen en gascentrales de traditionele elektriciteitscentrales voor een groot deel vervangen. Volgens de denktank is daardoor de CO2-uitstoot van de elektriciteitssector al in totaal met 16,4 procent gedaald tot 112,7 miljoen ton. Het is nog niet duidelijk of deze ontwikkeling op dezelfde manier wordt doorgezet. Volgens voorstanders wordt nu echter wel steeds duidelijker dat Duitsland ook zonder kolencentrales en kernenergie voldoende energie kan opwekken om in haar energiebehoefte te voorzien. De hernieuwbare energiebronnen maken het land echter ook kwetsbaar voor weersomstandigheden. In de eerste helft van 2019 was het weer uitstekend. Er was juist veel zon en veel wind. Dat was goed voor het opwekken van energie uit zonnepanelen en windmolens. Het weer kan echter ook minder gunstig worden voor duurzame energiebronnen waardoor de opbrengst daalt. Daarom moet er goed nagedacht worden over het opslaan van elektrische energie. Sommigen denken dat het omzetten van elektrische energie in waterstof een effectieve oplossing is.