Gaat Duitsland haar kolencentrales sluiten vanaf 2019

Vandaag, op vrijdag 25 januari 2019, zal de Duitse Kolencommissie bij elkaar komen om te bespreken wat ze met de kolencentrales zullen doen in Duitsland. De Kolencommissie van Duitsland bestaat uit 28 leden. Het sluiten van kolencentrales zou een belangrijke stap kunnen zijn in het reduceren van de CO2 emissie en het behalen van de klimaatdoelstellingen. Het grote probleem met betrekking tot het sluiten van kolencentrales is echter de manier waarop hun energieproductie wordt opgevangen door andere energieproducenten. Kolencentrales zijn belangrijke en betrouwbare energieleveranciers. In een kolencentrale wordt steenkool en bruinkool verbrand en wat water omgezet in stoom waarmee de stoomturbines in beweging worden gebracht om elektriciteit op te wekken. Zolang er steenkool of bruinkool is kan men de stoomturbines gebruiken om elektrische energie op te wekken.

Dat maakt stoomturbines in kolencentrales betrouwbare energieproducenten. In tegenstelling tot windmolens en zonnepanelen zijn kolencentrales niet afhankelijk van weersomstandigheden. Het grote nadeel van kolencentrales is echter de enorme CO2 emissie die deze centrales opleveren. De Kolencommissie moet nu uitzoeken of er meer kolencentrales gesloten kunnen worden. In 2030 moeten de vervuilende centrales in Duitsland allemaal dicht zijn volgens milieuorganisaties. Dan zullen tienduizenden werknemers van kolencentrales worden ontslagen als deze doelstelling werkelijkheid wordt. De grote vraag is echter of Duitsland wel voldoende hernieuwbare energiebronnen heeft om de energieopwekking van kolencentrales op te vangen.