Opbrengst zonne-energie met 40 procent toegenomen in 2017

In 2017 is aanzienlijk meer duurzame energie opgewekt uit zonlicht dan in 2016. Dit is goed nieuws voor de energietransitie die in Nederland wordt doorgevoerd. Uit jaarcijfers van de organisatie energieopwek.nl komt naar voren dat de elektriciteitswinning uit zonlicht is toegenomen met 40 procent op jaarbasis. De organisatie energieopwek.nl is een initiatief dat voortvloeit uit het Energieakkoord. Bij dit initiatief zijn een aantal organisaties betrokken zoals:

  • Gasunie
  • EnTranCe,
  • Tennet,
  • Netbeheer Nederland.

Windenergie
In 2017 is veel meer elektrische stroom gewonnen uit zogenaamde hernieuwbare energiebronnen. Niet alleen uit zonnepanelen wordt meer elektrische energie gehaald, ook uit windmolens wordt meer elektrische energie gegenereerd. Windmolens hadden dertig procent meer energie opgewekt in 2017 ten opzichte van 2016. Windpark Gemini dat geplaatst is ten noorden van de Waddeneilanden heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het opwekken van elektrische energie.

Biogas
Op dit moment is ongeveer tien procent van alle stroom die in Nederland is opgewekt afkomstig uit duurzame energiebronnen zoals zonlicht en windkracht. Naast deze duurzame energiebronnen wordt ook biogas gebruikt als duurzame energiebron. Toch is in biogas geen duidelijke stijgende lijn te zien. Het opwekken van stroom uit biogas was ongeveer op het zelfde niveau in 2017 gebleven ten opzichte van 2016. Biogas levert daardoor nog steeds een bijdrage aan de energietransitie. De bijdrage van Biogas is in feite nog groter dan die van zonnepalenen. Toch denkt men eerder aan zonnepanelen dan aan biogas als men het over energietransitie en duurzame energiebronnen heeft.

Hernieuwbare energiebronnen
In Nederland leverden zonnepanelen in 2017 2,1 terawattuur (TWh) aan stroom. Dat is echter nog lager dan het aandeel dat windenergie leverde aan de energievoorziening. Windmolens hebben er voor gezorgd dat er 10,9 TWh aan elektrische energie werd opgewekt in 2017. Biogas leverde echter 3 TWh aan elektrische energie op in 2017 dit was gelijk aan 2016. Vanaf 2018 zal de website energieopwek.nl ook de energieproductie van warmtepompen gaan publiceren. Door deze gegevens wordt duidelijk wat de resultaten zijn in Nederland op het gebied van de energietransitie.