Poolse arbeidsmigranten worden regelmatig uitgebuit in Nederland in 2016

Arbeidsmigranten zijn inwoners uit andere EU landen die naar bijvoorbeeld Nederland trekken (migreren) om daar arbeid te verrichten. Deze arbeidsmigratie ontstaat vaak omdat in het thuisland van de arbeidsmigranten te weinig werk is of omdat het werk daar minder wordt betaald. In Nederland werken arbeidsmigranten uit verschillende landen. Bekende landen waar arbeidsmigranten vandaan komen zijn Polen en Hongarije.

De positie van arbeidsmigranten zou op de Nederlandse arbeidsmarkt gelijk moeten zijn  aan de positie van autochtone arbeidskrachten. Dit houdt in dat arbeidsmigranten of gastarbeiders hetzelfde loon en dezelfde arbeidsvoorwaarden moeten krijgen. Daarnaast moeten arbeidsmigranten ook op dezelfde manier hun werk verrichten en binnen de kaders van de Nederlandse arbeidswetgeving functioneren. Dit houdt onder andere in dat arbeidsmigranten ook onder de arbeidstijdenwet moeten vallen.

De praktijk is echter anders. De onderzoeksstichting SOMO en stichting FairWork hebben meer dan honderd Poolse arbeiders in Nederland vragen gesteld over hun arbeidsomstandigheden. Hieruit komt naar voren dat Poolse arbeidsmigranten in Nederland nog altijd worden uitgebuit. Poolse arbeidsmigranten maken in Nederland lange werkdagen. Verder krijgen Poolse krachten in Nederland te maken met onderbetaling en werken ze overuren die niet altijd conform cao betaald worden.

Poolse arbeidsmigranten zijn volgens de onderzoekers zeer kwetsbaar voor uitbuiting. Dit heeft volgens de onderzoeksstichting SOMO en stichting FairWork te maken met het feit dat veel Polen afhankelijk zijn van de manier waarop ze worden behandelt door uitzendbureaus. De Nederlandse overheid zou volgens de stichtingen te veel vertrouwen op de  zelfregulering van de uitzendbranche.

De stichtingen zeggen echter dat uit het onderzoek naar voren komt dat Poolse arbeidsmigranten niet eerlijk worden behandeld. De zelfregulering in de uitzendsector faalt. De Poolse arbeiders worden hierdoor de dupe volgens de onderzoekers. Er wordt gepleit voor meer controle op uitzendbureaus die arbeidsmigranten te werk stellen. Vanuit uitzendbureaus klinkt de roep echter ook om de positie van Poolse arbeidsmigranten te verbeteren in Nederland. De uitzendbureaus willen hierbij samenwerken met inleners en de overheid.

Reactie van Technisch Werken
Uitzendbureaus hebben veel verantwoordelijkheid op de arbeidsmarkt. Ze kunnen er voor zorgen dat de lege werkplekken op de arbeidsmarkt met Nederlandse of Poolse werknemers kunnen worden opgevuld. Het is natuurlijk rechtvaardig dat zowel Nederlandse als Poolse krachten gelijk behandeld worden maar de praktijk is helaas anders. Poolse arbeidskrachten worden vaak als “goedkope oplossing” ingezet en dat is natuurlijk fout. Als men iedereen echt gelijkwaardig behandeld is de arbeidsmarkt in balans maar dan zullen veel bedrijven ook minder snel kiezen voor Poolse krachten als men ook Nederlandse krachten tegen hetzelfde geld aan het werk kunnen zetten.