In 2019 is meer hernieuwbare energie opgewekt dan energie uit steenkool

Op dinsdag 17 maart 2020 heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek aangegeven dat er in Nederland het afgelopen jaar voor het eerst meer energie is opgewekt uit hernieuwbare bronnen dan uit steenkool. In 2019 kwam de totale elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen op ongeveer 22 miljard kilowattuur. Daarnaast werd in elektriciteitscentrales in totaal 17 miljard kilowattuur uit steenkool gewonnen. In 2019 kwam de gehele productie van energie uit op een record. In totaal kwam de geproduceerde energie uit op 121 miljard kilowattuur.

Dat is een stijging van zes procent ten opzichte van 2018. Hoewel er meer energie werd geproduceerd bleef het energieverbruik in Nederland wel hetzelfde als 2018. Er werd vooral meer energie geproduceerd met aardgas. Zo steeg de productie van elektrische energie uit aardgas met 22 procent. Daardoor kwam de totale hoeveelheid elektrische energie uit aardgas op 13 miljard kilowattuur in 2019.