Nederlandse elektriciteitscentrales hebben in 2015 record aan steenkool verstookt

In kolencentrales wordt steenkool verbrand voor het opwekken van elektrische energie. De hitte die vrijkomt bij het verbanden van steenkool wordt gebruikt om water om te zetten in stoom. Deze stoom levert druk waarmee turbines in beweging worden gebracht. Met deze turbines wordt bewegingsenergie omgezet in elektrische energie. Tegenwoordig wordt veel geïnvesteerd in windmolens oftewel windturbines. Deze turbines worden doormiddel van de windkracht in beweging gebracht.

Dit proces is veel schoner omdat er geen fossiele brandstoffen worden verbrand. Doordat deze brandstoffen, bij de opwekking van elektrische energie uit windkracht, niet worden verbrand ontstaat er minder CO2 uitstoot in de atmosfeer. Daarom zou er in Nederland steeds meer gebruik moeten worden gemaakt van windenergie. Dit gaat wel de goede kant op maar ondanks dat draaien kolencentrales in Nederland nog steeds op volle kracht.

Stookrecord kolencentrales Nederland
Dat kolencentrales in 2015 zeer veel steenkool hebben verstookt blijkt wel uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS maakte vrijdag 25 maart 2016 bekend dat Nederlandse elektriciteitscentrales in 2015 een recordhoeveelheid steenkool hebben verbruikt. In 2015 werden bijna dertig procent meer kolen verstookt dan in 2014 werd verstookt.

De totale productie ven Nederlandse elektriciteitscentrales steeg met 7 procent. Een groot deel van deze elektriciteitsproductie ging echter over de grens naar het buitenland aldus het CBS. Het elektriciteitsverbruik in Nederland veranderde in 2015 nauwelijks ten opzichte van 2014.

Goedkope elektrische energie
Als men het heeft over elektrische energie dan heeft men het meestal niet alleen over duurzaamheid en verduurzaming. Er zijn nog veel meer aspecten die een rol spelen als het gaat om het opwekken van elektrische energie. Een heel belangrijk aspect is bijvoorbeeld de kostprijs. Als de kosten voor steenkool laag zijn dan ligt het voor veel elektriciteitscentrales voor de hand om meer goedkope stroom te produceren nu hun belangrijkste grondstof goedkoper is geworden. De extra kolen die verstookt worden zorgen echter wel voor een veel hogere CO2 emissie en daardoor komen de doelstellingen van het energieakkoord in het geding. Ook milieuorganisaties zijn het niet eens met de extra verstoking van kolen door kolencentrales.

Kolencentrales en het Energieakkoord
De productie door kolencentrales in Nederland moet worden verlaagd. Om dit te bewerkstelligen zijn er afspraken gemaakt in het Energieakkoord. Deze afspraken zijn onder andere gericht op het sluiten van oudere kolencentrales in Nederland. Zo moeten de oudere kolencentrales uiterlijk in 2017 uit gebruik zijn genomen. Deze oudere kolencentrales produceren totaal 2,7 gigawatt. Aan het einde van 2015 was 1,7 gigawatt hiervan al gesloten.

Focus op groene energie
Energie die wordt gewonnen uit zonlicht en windkracht wordt steeds belangrijker voor Nederland. Op dit moment wordt het overgrote deel van de elektrische energie nog gewonnen uit fossiele brandstoffen. Hier moet dus verandering in komen anders haalt men de doelstellingen van het energieakkoord niet. Daarom investeert Nederland bijvoorbeeld in het plaatsen van windmolens voor het opwekken van zogenoemde “groene energie”.

In 2015 werd ongeveer 13,7 miljard kilowattuur elektriciteit opgewekt uit duurzame energiebronnen zoals biomassa, zonne- en windenergie en waterkracht. Dit aantal kilowattuur ligt ongeveer 17 procent hoger dan in 2014. Als men de energie die opgewekt wordt uit duurzame energiebronnen vergelijkt met de totale energie die wordt opgewekt dan is ongeveer 12,5 procent van de totale elektriciteitsproductie in Nederland afkomstig uit duurzame energiebronnen.

Reactie van Technisch Werken
Dit bericht klink niet positief op een moment dat Nederland er alles aan doet om de duurzaamheid te bevorderen. Eerder werd nog bekend gemaakt dat er meer windmolenparken op het land moeten worden geplaats maar dat de gemeenten in Nederland daar nog geen haast mee maken. Nu krijgen we dit bericht er nog eens bij. Gelukkig heeft minister Kamp van de Tweede Kamer wel akkoord gekregen voor de bouw van windmolenparken op de Noordzee. Men moet zich echter niet alleen focussen op de windenergie. Er zijn namelijk nog veel meer processen zoals vergisting, aardwarmte en zonne-energie waar ook warmte of elektrische energie mee gewonnen kan worden.