Cursussen kosten bedrijven gemiddeld duizend euro per werknemer in 2017

Gemiddeld betaald een bedrijf 1.000 euro per werknemer voor deelname aan een cursus. Dit kwam woensdag 27 december 2017 naar voren uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het CBS worden vooral veel cursussen aangeboden door bedrijven die actief zijn in het winnen van delfstoffen. Verhoudingsgewijs worden er minder cursussen aangeboden aan weknemers in de bouw. In de bouw worden overigens wel vaak cursussen aangeboden op het gebied van Basis VCA en VCA VOL maar deze cursussen kosten verhoudingsgewijs veel minder geld.

Omvang van bedrijven
Opvallend is dat er nauwelijks verschil is tussen de omvang van de bedrijven als het gaat om de gemiddelde uitgaven aan opleidingen. Bedrijven met meer dan 250 werknemers in dienst zouden per werknemer gemiddeld maar 100 euro meer besteden aan opleidingen ten opzichte van kleinere bedrijven. Van de grote bedrijven had ongeveer 96 procent een opleiding gevolgd in 2015. Bij middelgrote bedrijven was de deelname aan opleidingen onder personeel ongeveer 89 procent. Kleinere bedrijven met tien tot vijftig werknemers hadden een opleidingsdeelname onder werknemers van 72 procent.

Sectoren
Hoewel het verschil in omvang van de bedrijven nauwelijks een rol speelt in het verschil in uitgaven aan cursussen voor personeel tussen de verschillende sectoren wel heel groot. Zo wordt er in de delfstoffenwinning gemiddeld 2.800 euro aan opleidingsgeld betaald per werknemer. In de bouw komt het geld dat besteed wordt aan opleiding en training voor werknemers echter uit op 600 euro. Dit heeft misschien te maken met de kostprijs van de opleidingen. Opleidingen in de bouw kunnen goedkoper zijn zoals VCA basis en VCA Vol (die eerder benoemd zijn). Daarnaast kan ook tijd een belangrijke factor zijn. In de bouw is het heel druk wegens het personeelstekort en de grote hoeveelheid openstaande vacatures. Er is bijna geen tijd om werknemers in de bouw cursussen te laten volgen wat elke bouwvakker is nodig op het bouwproject. In de petrochemische sector is het echter veel minder druk en zou er dus ook meer tijd kunnen worden besteed aan opleidingen en traingen. Het CBS heeft het hierbij echter over cijfers van 2015 en toen lag de situatie er wel anders bij voor zowel bouwbedrijven als bedrijven in de petrochemie.

Opleidingsinstituut
De meeste bedrijven kiezen er voor om een extern opleidingsinstituut in te huren voor het aanbieden van de opleiding(en) aan het personeel. Ongeveer zeventig procent van de bedrijven hebben in 2015 deze keuze gemaakt. Ongeveer vijfentwintig procent van de bedrijven heeft haar werknemers een cursus laten volgen bij een ander bedrijf. Dit kon een toeleverancier zijn of een dochteronderneming. Een klein gedeelte van de bedrijven heeft daadwerkelijk een samenwerkingsverband met een mbo, hbo of universiteit op het gebied van opleidingen. Grote bedrijven gingen vaker een samenwerking aan met opleidingsinstituten dan kleinere bedrijven.

Subsidie voor opleidingen
Ongeveer zeventien procent van de bedrijven ontving in 2015 een bepaalde vorm van subsidie voor het aanbieden van opleidingen, cursussen en andere vormen van scholing aan personeel. Het geld komt meestal uit een soort opleidingsfonds. Met name kleine en middelgrote bedrijven halen geld uit deze fondsen om opleidingen te financieren. De grotere bedrijven in Nederland maken vaker gebruik van subsidie van de landelijke overheid of de EU.